lzs.lv

 4.oktobrī notika Latvijas Zemnieku savienības organizētā konference “Latvijas pensiju sistēmas finansiālā ilgtspēja” 

 Piedāvājam Jums īsus atskatus no konferences dalībnieku runām un prezentācijām: https://www.youtube.com/watch?v=IDaL_JAHxro

 Edgars Voļskis – Ekonomikas zinātņu doktors, Latvijas pensiju sistēmas eksperts

  • 1.pensiju līmenī valsts uzņemas pret katru no mums konkrētas saistības, kuras ir saistītas ar mūsu katra veiktajām iemaksām.
  • Sekojot rietumvalstu pieredzei, tur 3.līmenī iemaksas veic darba devēji, piemēram, caur arodbiedrībām veido šos pensiju plānus darbiniekiem.
  • Mums jāapzinās, ka Latvijā demogrāfiskā situācija ir sliktāka nekā Igaunijā – gan zemāka dzimstība, gan mirstības rādītāji ir lielāki – Ja raugāmies ilgtermiņā – tad tā pensiju sistēma, kas ir izveidota Latvijā, pēc būtības ir labākais sociālekonomiskais modelis kādu mēs varam šodien realizēt. Līdz ar to no katra individuāli veidojas līdzatbildība.