lzs.lv


Mārtiņš Luters ir teicis: ”Mēs esam dienišķā maize viens otram.” Tādēļ cilvēka dzīve jau pašos pamatos ir diakonāla – atbalsts un palīdzība.

Šobrīd Latvijā ir aptuveni 200 000 maznodrošināto ģimeņu, kurām atbalstu 2011.gadā sniedza aptuveni 10 labdarības organizācijas, izdalot ES pārtikas pakas.

Lai iepazītos tuvāk un saprastu, kaut vai mazu daļu no labdarības organizāciju ikdienas, LZS Jaunieši devās ciemos pie Intas Putniņas, kas ir Nodibinājuma LELB (Latvijas eveņģēliski luteriskā Baznīca) Diakonijas centra vadītāja.

Inta Putniņa sarunai ir atvērta un ar smaidu uz lūpām izrāda Diakonijas centru, kur ir Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm, Brīvprātīgo koordinēšanas centrs, Ģimenes atbalsta Centru koordinācijas tīkls, Mājaprūpe, Zupas virtuve un Praktiskās palīdzības punkts.

 Decembra beigās Diakonijas centrā valda rosība, jo cilvēki pirms svētkiem ir atnākuši pakaļ savai ikmēneša pārtikas pakai, ko izsniedz pret parakstu uzrādot sociālā dienesta zīmi. Kā izrādās, pārtikas pakas var saņemt tikai tie cilvēki, kas ir ar piederību, precīzāk, ir pase un sociālā dienesta izsniegtā zīme. Ik mēnesi Diakonijas centrā tiek izsniegtas 1 600 pārtikas pakas. Pārtikas pakas produktu komplekts ir pavisam vienkārš – putraimi (1.0 kg), kviešu milti a/l (1.0 kg), četrgraudu pārslas (1.0 kg), auzu pārslas (0.5 kg), vājpiena pulveris (0.1 kg), piens 2% (1l). Šādu pārtikas pakas komplektu var saņemt katrs ģimenes loceklis.

Diakonijas centrā pārtikas pakas izsniedz ne tikai maznodrošinātajiem, bet arī draudzes locekļiem. Draudzes locekļu biedriem pakas tiek veidotas no savāktajiem ziedojumiem un sniegtajiem labumiem. Šobrīd ar nelielām ikdienas atbalsta paciņām Diakonijas centru nodrošina SIA Gemoss, Hanzas maiznīca – kas jau kopš 1996.gada ir sociāli atbildīgs uzņēmums, sniedzot atbalstu labdarības organizācijām. Atbalstu arī sniedz vairākas viesnīcas, kas nodrošina Diakonijas centru ar zupu Zupas virtuvē. Lielu atbalstu Diakonijas centrs saņem no sadarbības partneriem Vācijā: Diakonisches Werk Schleswig –Holstein, Kirchenkreis Lϋbeck-Lauenburg u.c. nodrošinot netikai ar pārtikas produktiem, bet arī ar pirmās palīdzības lietām un aprūpes tehniku.

Inta Putniņa Diakonijas centru vada jau no 1984.gada un ir pieredzējusi daudzus mirkļus, kas liek arvien vairāk un vairāk aizdomāties par labdarības organi
zāciju pamatbūtību un virzību nākotnē. Lai arī darbs brīžam ir sirdsāpju pilns, katrs mirklis vai katra vajadzība, kas ir saskatīta cilvēkos un uz tām atbildēta, Intas Putniņas sirdī liek priecāties par paveikto un ieguldīto. Lielu pateicību Inta Putniņa izsaka saviem darba kolēģiem un „100” latu programmas dalībniekiem, kuri ir palīdzējuši veikt ikdienas darbus.

LZS Jaunieši ir pateicīgi Intai Putniņai par sniegto ieskatu Diakonijas centra ikdienā, sniedzot Skrīvera saldumus Diakonijas centram, lai tā draudzes locekļiem būtu nedaudz vairāk laimes sajūtas ikdienas dzīvē. Diakonijas centru mēs pametam ar domu,  par to cik no mums sniedz prakstisku palīdzību un solidāru atbalstu grūtībās nonākušajiem cilvēkiem, vientuļiem vecākiem, maznodrošinātiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, invalīdiem, trūcīgajiem, patvēruma meklētājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? Lai veicinātu arī turpmāko atbalstu labdarības organizācijām, LZS Jaunieši veidos ciešu un kvalitatīvu sadraudzību ar Diakonijas Centru un apmeklēs biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” un Evaņģēlisko Kristiešu draudzi „Zilais Krusts”.