lzs.lv


LZS jaunatnes nodaļas biedri šodien tikās ar Latvijas mazpulcēniem, valdes priekšsēdētāju un mazpulku Rīgas klubiņu, lai iepazītos ar Latvijas mazpulku aktivitātēm un runātu par  nākotnes sadarbību. Ļoti pozitīvā gaisotnē,  vienojāmies par kopīgu nākotnes mērķi attīstīt mazpulku kustību. Paldies par labi padarīto brīvprātīgi veikto darbu!

Latvijas mazpulku valdes priekšsēdētāja Randa Medne iepazīstināja LZS jaunatnes nodaļu par Latvijas mazpulku paveiktajiem projektiem un nākotnes plāniem. Mūs saista kopīgas idejas un mērķi – svarīgi ir labs padarīts darbs, izpratne par demokrātiju, latviskums, valstiska pašapziņa un protams sakopti Latvijas lauki. Vienojāmies turpmāk veidot ciešu sadarbību un iespēju robežās sniegt atbalstu!