lzs.lv


Latvijas zemnieku savienības jaunatnes nodaļa, tās vadītāja Reiņa Uzulnieka personā ir noslēgusi sadarbības memorandu labdarības projektu atbalsta jomā ar NSUS biedrības dibinātāju un vadītāju Līgu Uzulniecei, kura labdarības jomā darbojas jau kopš 2000. gada, kā fiziska persona un kopš 2015. gada 20. janvāra, kā juridiska persona “NSUS biedrība” (labdarības, bezpeļņas organizācija).

 

NSUS biedrības mērķis: Labdarība, labdarības projektu organizēšana.

 

NSUS biedrības misija: Rast iespējas (finansiālas, mantiskas, informatīvas/izglītojošas), kā atbalstīt, motivēt, izglītot, celt sociālo labklājību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām. Kopš 29.05.2016. arī rūpes par dzīvniekiem.

 

NSUS biedrības mērķauditorija: Bērni, jaunieši, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, trūcīgas ģimenes, vientuļie seniori. Kopš 29.05.2016. arī dzīvnieki.

 

NSUS biedrība no 10.2014 – 12.2015 realizējusi vairāk, kā 41 labdarības projektu un šo projektu kopējā vērtība pārsniedz 25 000,00 EUR. Projekti: http://nsus.lv/nsus-info/nsus-finanses/133-nsus-projektu-kopeja-vertiba.html

 

Savukārt no 01.2016. līdz šim brīdim NSUS biedrībā realizēti jau vairāk, kā 37 labdarības lielāki un mazāki projekti un vismaz 10 projekti ir atvērti un gaida gan finansējumu, gan labākos risinājumus to realizēšanai. Projekti: http://nsus.lv/nsus-info/310-2016-gada-projekti.html

Uz šo brīdi, NSUS biedrības paspārnē ir 12 Latvijas pilsētās esošie bērnu nami, krīzes centri, pansijas, sociālie dienesti un sadarbības lauks ar katru dienu paliek arvien lielāks.

 

NSUS biedrības vadītāja Līga Uzulniece vada visus biedrības labdarības projektus, administratīvās un grāmatvedības lietas, kā arī mārketinga un sabiedrisko attiecību jautājumus. NSUS biedrības projektu apjomam palielinoties nepieciešams atbalsts, lai varētu palīdzēt daudz vairāk Latvijas sociāli mazaizsargātajām grupām.

 

Augusta mēnesī ir uzsākts jauns NSUS operatīvās informācijas aprites projekts – Facebook sludinājumu lapas, kurā cilvēki var dalīties, saņemt un palīdzēt cits citam bez atlīdzības. Kopš šo sludinājumu lapu izveidošanas brīža, tām ir pievienojušies jau ap 800 grupas biedru un pateicoties kopējai sadarbībai ir palīdzēts 5 ģimenēm, pansijai un 2 bērnu namiem, papildus NSUS biedrības labdarības projektiem.

 

Dalies, Saņem, Palīdzi / NSUS: https://www.facebook.com/groups/1568847153421949/

 

Dalies, Saņem / Aizkraukles pusē: https://www.facebook.com/groups/280811748960188/

 

Pirmais kopējais LZS jaunatnes nodaļas un NSUS labdarības kopprojekts jau aizritējis 09.07.2016. kur NSUS biedrība piedalījās LZS jaunatnes nodaļas organizētajā sporta pasākumā, kur pasākuma dalībniekiem bija iespēja ziedot naudiņu NSUS biedrības plānotajam labdarības pasākumam “NSUS 2. Gaisa balonu festivāls” iegādājoties dabīgās Galicia sulas: http://nsus.lv/blog/343-ziedojums-nsus-2-gaisa-balonu-festivalam.html

 

LZS jaunatnes nodaļas un NSUS biedrības sadarbības ietvaros turpmāk plānots realizēt daudz un dažādus, mazākus un lielākus labdarības projektus, kas saistīti ar bērnu un jauniešu izglītošanu, veselības veicināšanu un profilaktiskiem pasākumiem, sporta aktivitātēm, senioru atbalsta programma gan pansijās, gan sadarbojoties ar sociālajiem dienestiem un to paspārnē esošajiem vientuļajiem senioriem, kā arī atbalstīt trūcīgās ģimenes.