lzs.lv

Latvijas Zemnieku savienība vienmēr atbalstījusi Latvijas Mazpulku idejas un centienus ar praktisku darbu un neformālo izglītību jaunāko paaudzi īstenot un ieviest videi draudzīgu rīcību, un attīstīt jauniešiem saistošus Latvijas laukus. Mūsu jaunieši ir nākotnes Latvijas sabiedrības līderi un jaunie uzņēmēji. 

Latvijas Zemnieku savienība arī atbalsta 14.augusta Mazpulku organizēto brīvības atbalstītāju saietu “Esiet kā vīri!” rīkošanu Jaunlutriņos. 

Sekojiet informācijai uz afišas, ievērojiet visas epidemioloģiskās drošības prasības un dodieties baudīt koncertu.