lzs.lv


Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Andrejs Staķis piektdien, 17. jūnijā, Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem saistībā ar demogrāfiskajiem izaicinājumiem un stratēģiju „ES – 2020″.

Ministru padomē plānots pieņemt Padomes secinājumus par jauniešu nodarbinātības veicināšanu, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, bērnu nabadzības risināšanu un bērnu labklājības veicināšanu, kā arī Eiropas Invaliditātes stratēģijas īstenošanu. Latvija atbalsta iepriekšminēto secinājumu pieņemšanu, kuros izteiktie aicinājumi kopumā atbilst pašreizējai sociālajai situācijai un rīcības virzieniem gan ES, gan nacionālā līmenī.

Sanāksmē paredzēts vienoties par nodarbinātības aspektiem dalībvalstīm izteiktajās rekomendācijās par Nacionālajām reformu programmām, kas izstrādātas „ES – 2020″ stratēģijas īstenošanai. Rekomendācija Latvijai paredz ieviest pasākumus atbilstoši saistībām, kuras Latvija uzņēmusies, saņemot starptautisko aizdevumu. Latvijai nav iebildumu pret šādu rekomendāciju pēc būtības, tomēr A.Staķis debatēs pievērsīs uzmanību tam, ka tādējādi trūkst tiešas saiknes ar „ES – 2020″ stratēģijas mērķi samazināt nabadzību, jo starptautiskā aizdevuma saistības koncentrējas uz stingru fiskālo disciplīnu.

Papildus sanāksmes laikā Prezidentūra informēs par paveikto, izskatot grozījumus direktīvā par grūtnieču un sieviešu pēcdzemdību periodā drošību un veselības aizsardzību darbā. Eiropas Komisijas priekšlikums grozījumiem šajā direktīvā publicēts 2008.gadā, un tā pieņemšanai nepieciešama Eiropas Parlamenta un Ministru padomes vienošanās. Eiropas Parlaments pieņēma savu 1.lasījuma atzinumu 2010.gadā, tomēr Ministru padomē līdz šim nekāds lēmums nav pieņemts, ņemot vērā dažādos viedokļus.

Paužot viedokli par grozījumiem direktīvā, lai uzlabotu drošību un veselības aizsardzību darbā grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā, LM parlamentārais sekretārs uzsver, ka Latvija atbalsta direktīvas mērķi – darba apstākļu uzlabošanu grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā. Tomēr, ņemot vērā jautājuma jutīgumu un dažādos viedokļus, Ministru padomē vienošanās nebūtu jāsasteidz, bet gan rūpīgi jāizvērtē visi iespējamie grozījumi.

Prezidentūra informēs arī par grozījumu regulā par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu izskatīšanas gaitu, kā arī par lēmumu noteikt 2012.gadu par aktīvas novecošanas Eiropas gadu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče,
Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021581, 29538825,
marika.kupce@lm.gov.lv.