lzs.lv


Ceturtdien, 10. februārī, darba vizītē Latvijā ieradies Lietuvas lauksaimniecības ministrs Kazis Starkevičs, lai iepazītos ar lauku apsaimniekošanas pieredzi Latvijā.

Kopā ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu Lietuvas lauksaimniecības ministrs šodien apmeklēja saimniecību „Mežacīruļi” Jelgavas novadā, kas nodarbojas ar piena lopkopību, graudu audzēšanu un biogāzes ražošanu, lai iepazītos ar Latvijas lauksaimnieku pieredzi elektroenerģijas un siltuma ražošanā no lauksaimnieciskās biomasas, tajā skaitā arī kūtsmēsliem.

Tikšanās laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Lietuvas kolēģi informēja par lauku attīstības pasākumiem un lauksaimniekiem pieejamo atbalstu Latvijā, kā arī apmainījās ar viedokļiem par nodokļu politikas jautājumiem. Savukārt K.Starkevičs pastāstīja, ka arī Lietuva iesniegusi Eiropas Komisijai lūgumu pagarināt pārejas periodu uz trim gadiem par ierobežojumiem ārvalstniekiem iegādāties  lauksaimniecības un mežsaimniecības zemi. Lietuvas lauksaimniecības ministrs sarunā uzsvēra, ka arī lietuviešu lauksaimnieki ir satraukti par savu nākotni pēc 2013. gada, jo šobrīd viņu lauksaimnieki, tāpat kā Latvijas zemnieki, saņem vismazākos tiešmaksājumus.

„Šajā ziņā mēs ar latviešiem esam ļoti līdzīgā situācijā, tāpēc mums kopā jāiestājas un jāturpina cīnīties pret pastāvošo netaisnīgumu tiešo maksājumu sistēmā. Šajā sistēmā ir jāievieš objektīvi un godīgi kritēriji,” teica K.Starkevičs.

Bez tam Lietuvas lauksaimniecības ministrs Olaines novadā praksē iepazinās ar Lauku atbalsta dienestā izstrādāto lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanas programmatūru darbam lauka apstākļos. Lietuvas lauksaimniecības ministrs to novērtēja ļoti atzinīgi, kā arī minēja, ka šādu līdzīgu programmatūru varētu ieviest arī Lietuvā.  Izmantojot šo programmatūru, 2010. gadā Latvijā tika veikta LIZ apsekošana, kā arī apkopota informācija par neapstrādātajām LIZ platībām.