lzs.lv


Šodien, 1. jūnijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktorei Annai Vītolai-Helvigai svinīgi pasniedza ISO 9001:2008 sertifikātu, kas apliecina, ka LAD darbs Eiropas Savienības un valsts atbalsta pasākumu administrēšana lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku attīstībā atbilst ISO 9001:2008 standarta prasībām. Šis sertifikāts arī apliecina, ka LAD vadības sistēma ir sakārtota un starptautiski atzīta. ISO 9001:2008 sertifikātu saņēma arī visas LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes.

Lai gan ISO 9001 standarta ieviešana Latvijas valsts pārvaldes iestādēs nav obligāta, tomēr 2011. gadā kā viens no prioritārajiem LAD virzieniem tika noteikts kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 9001:2008 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008.)” un jau 2011. gada aprīlī sertifikācijas firma SIA „Bureau Veritas Latvia” veica LAD atbilstības novērtēšanas auditu pēc šī standarta. Auditori atzina, ka izveidotā kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša un darbojas ļoti labi. Kā apliecinājums tam ir „Bureau Veritas Latvija” izsniegtais sertifikāts par LAD darbības sfēras „Eiropas Savienības un valsts atbalsta pasākumu administrēšana lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku attīstībā” atbilstību ISO 9001:2008 standarta prasībām.

„Esmu gandarīts, ka LAD ir saņēmis šo būtisko sertifikātu, kas apliecina, ka 66 000 klientu apkalpošana norit efektīvi, vienoti un bez liekām birokrātiskām procedūrām visās Lauku atbalsta dienesta reģionālajās iestādēs. No tā ieguvēji būs visi – lauksaimnieki, zivsaimnieki, mežsaimnieki un lauku iedzīvotāji, kas saņem gan Eiropas Savienības, gan valsts atbalsta maksājumus,” sacīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

ISO 9001:2008 sertifikāts apliecina, LAD gan centrālajā aparātā, gan reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs ir  vienots darba stils, strādājot pēc vienotiem principiem, kas nodrošina vienotu stratēģisku, efektīvu un caurspīdīgu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, kā arī nodrošina klientiem vienādas iespējas saņemt pakalpojumu, informāciju par pakalpojumu un veicina pakalpojuma pieejamību tuvu klienta dzīvesvietai.


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.tālrunis: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv