lzs.lv


Ceturtdien, 17. martā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē atkārtoti uzsvērs, ka Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansējuma sadalei lauksaimniekiem pēc 2013. gada jābūt balstītai uz taisnīgiem, godīgiem un objektīviem kritērijiem.

Ceturtdienas ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē paredzēts pieņemt Padomes secinājumus par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada, balstoties uz 2010. gada 18. novembrī publicēto Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu par KLP plānošanas periodam no 2013. līdz 2020. gadam. Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes secinājumu projektā par KLP nākotni uzsvērta nepieciešamība nodrošināt taisnīgākus tiešos maksājumus starp dalībvalstīm. Tāpat secināts, ka EK jāizvērtē dalībvalstu iespējas labāk mērķēt saņemtos tiešos maksājumus, uzlabojot mazo lauksaimnieku iespējas, samazinot administratīvo slogu un uzlabojot konkurētspēju, lai atbalsts tiktu labāk mērķēts tieši aktīvajiem lauksaimniekiem. Nepieciešams arī saglabāt atbalstu mazāk labvēlīgajiem apgabaliem.

„KLP tiešo maksājumu sistēmai, kā arī lauku attīstības politikas finansējuma sadalījumam starp dalībvalstīm ir jābūt taisnīgam, godīgam un balstītam uz objektīviem kritērijiem. Bez tam pārskatītajai un jaunajai tiešo maksājumu sistēmai, kā arī lauku attīstības politikas finansējuma sadalei starp dalībvalstīm jāstājas spēkā jau ar 2014. gadu bez gariem pārejas periodiem,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Duklavs.


Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67878705, mob.tālr.: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv