lzs.lv


Piektdien, 16. janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs starptautiskās lauksaimniecības izstādes “Zaļā nedēļa” laikā tikās ar Ķīnas lauksaimniecības viceministru Niu Dun, ar kuru pārrunāja iespējas, kā panākt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksporta paplašināšanu uz Ķīnu. Abi ministri bija vienisprātis, ka arī abu valstu līdzdalība Berlīnes “Zaļajā nedēļā” veicinās tirdzniecisko sadarbību abu valstu uzņēmēju starpā. Ķīnas lauksaimniecības viceministrs norādīja, ka Ķīnu interesē sadarbība lauksaimniecības izglītības, konsultāciju un zinātnes jomā.

Savukārt zemkopības ministra Jāņa Dūklava šodienas sarunā ar Baltkrievijas lauksaimniecības ministra pirmo vietnieku Leonīdu Mariniču izskanēja priekšlikums, ka Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi varētu veidot kopuzņēmumu ar Baltkrievijas uzņēmumiem, kas dotu iespējas paplašināt abu valstu uzņēmēju eksporta tirgu.

Tiekoties ar Ungārijas lauksaimniecības ministru Šandoru Fazakešu, Jānis Dūklavs izklāstīja kolēģim Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātes, uzsverot, ka rosinās veikt pasākumus, lai uzlabotu zivsaimniecībā un mežsaimniecībā saražotās produkcijas kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanu, kā arī šo nozaru konkurētspējas palielināšanu. Viens no jautājumiem, kas interesēja Ungārijas lauksaimniecības ministru, kas vienlaikus arī ir Latvijas Prezidentūras prioritāte, ir jautājums par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanu. “Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums ne tikai Latvijai, bet arī citām Eiropas Savienības dalībvalstīm,” uzsvēra zemkopības ministrs.

Prezidentūras laikā Latvijas rosinās diskusiju ES Padomē par KLP vienkāršošanu gan ministru līmenī, gan Eiropas Komisijas darba grupās. Secinājumus par KLP vienkāršošanu Latvijā plāno pieņemt maijā. Savukārt Ungārijas ministrs solīja sagatavot priekšlikumus zaļināšanas jautājumos, jaunās tiešo maksājumu sistēmas uzlabošanai un mazo lauksaimnieku atbalstam.

Pielikumā ZM foto: Ķīnas lauksaimniecības viceministrs Niu Dun (no kreisās) un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104,
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv