lzs.lv


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs trešdien, 8. jūnijā, darba vizītē Kijevā tiksies ar nesen amatā apstiprināto Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministru Tarasu Kutoviju, lai pārrunātu abu valstu turpmāko sadarbību lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Tikšanās laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Ukrainas kolēģim uzsvērs Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču ražotāju gatavību palielināt savas produkcijas eksporta apjomus uz Ukrainu.

Abu ministru pārrunās piedalīsies arī Ukrainas Valsts pārtikas produktu drošības un patērētāju aizsardzības dienesta, Valsts zivsaimniecības aģentūras un Meža resursu aģentūras vadība.

Pēdējo gadu laikā starp abu valstu lauksaimniecības nozares institūcijām ir notikusi veiksmīga sadarbība vairākās jomās: mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un jautājumos, kas skar atbalstu lauku attīstībai, īpaši piena kooperatīvu veidošanai. Ukraina ir starp Latvijas nozīmīgākajām lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu tirdzniecības partnervalstīm. Latvijas tirdzniecības bilance ar Ukrainu kopš 2012. gada ir pozitīva, t.i., eksporta apjoms pārsniedz importu.