lzs.lv


Otrdien, 27. oktobrī, Latvijas valsts vizītes Kijevā laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrs Aleksejs Pavlenko parakstīja saprašanās memorandu par abu valstu turpmāko sadarbību lauksaimniecībā.

Apzinoties lauksaimniecības nozīmīgumu abu valstu ekonomiskajā izaugsmē un vēloties veicināt lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecību un investīciju piesaisti ar lauksaimniecību saistītajā uzņēmējdarbībā, Latvija dalīsies ar Ukrainu pieredzē par iestāšanos ES, īpaši jautājumos, kas attiecas uz pārtiku, augkopību un lopkopību, tiesību aizsardzību saistībā ar augu dažādību, zivsaimniecību, veterināriju un fitosanitāro uzraudzību, kā arī ES fondu administrēšanu.

Ukrainas pusi interesē arī Latvijas pieredze mežsaimniecības un lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību attīstībā, mācību un konsultāciju dienestu darba organizēšanā lauksaimniecības nozarē, kā arī tiešo kontaktu veicināšana starp abu valstu lauksaimniecības zinātniskajām institūcijām, lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem.

Latvija un Ukraina memorandā vienojās veicināt lauksaimniecības un pārtikas produkcijas tirdznieciskās attiecības, kas būtu izdevīgas gan abu valstu lauksaimniecības un pārtikas preču ražotājiem, gan tautsaimniecībai kopumā.

Jau ziņots, ka 21. septembrī uz Ukrainu devās Zemkopības ministrijas eksperts Ainars Nābels Šneiders, lai sekmētu šās valsts normatīvās bāzes harmonizāciju ar ES normatīviem saistībā ar gatavošanos ES un Ukrainas Asociācijas līguma un Padziļinātas un visaptverošas tirdzniecības zonas ieviešanai.