lzs.lv


Artūrs Graudiņš, Latvijas Zemnieku savienības ģenerālsekretārs

Latvija var būtu daiļa, nacionāla unekonomiski spēcīga valsts, tomēr, lai to sasniegtu, politiķiem ir jābūt vairāk orientētiem uz valsts politisko un saimniecisko decentralizāciju un jāiestājas par līdzsvarotu visu Latvijas reģionu apdzīvotību un attīstību. Modernas un attīstītas tautsaimniecības veidošanai nepieciešams izmantot visjaunākos zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus.

Lai ražotu produktus ar pievienotovērtību, ir nepieciešams veidotkooperatīvus un klasterus vietējo dabasresursu pārstrādei gatavos produktos. Tāpat ir nepieciešams mainīt attieksmi pret valsts un pašvaldību uzņēmumiem. Līdz šim netiek izmantotas tās iespējas, ko valsts un pašvaldību uzņēmējdarbība var nodrošināt ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai. Katra valsts iejaukšanās tirgū nav jāvērtē negatīvi. Gluži otrādi – valstij ir jāsaglabā savā īpašumā uzņēmumi un jāattīsta tādas inovatīvas un zinātņu ietilpīgas nozares, kuras Latvijā tikai ar privāto investoru spēkiem vien nespēj attīstīties.

Ja vēlamies izvirzīties inovatīvās uzņēmējdarbības jomā starp pasaules līderiem, tad valstij un pašvaldībām nevis jādistancējasno uzņēmējdarbības, bet līdz stabilu panākumu gūšanai aktīvi tajā jāpiedalās.

Ekonomiskā krīze ir pierādījusi, ka valsts uzņēmumiem var būt pozitīva regulējošā loma. Privātajai uzņēmējdarbībai un valstsvai pašvaldību uzņēmējdarbībai ir jāpapildina vienai otru un jābūt līdzsvarā.

Būtiska problēma ir tā, ka Latvijā trūkst aktīvai uzņēmējdarbībai atbilstošu cilvēkresursu. Šādu resursu pieejamībai jāmaina kvalitatīva darbaspēka sagatavošanas un algu politika. Valstij jāatvieglo nosacījumi uzņēmējiem, lai sekmētu jaunu darbavietu izveidi, un jāturpina finansiāli atbalstīt arī tos uzņēmumus, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām un jauniešus.

Latviešu tautas veiksmes un neveiksmes nosaka ne tikai visi Latvijā dzīvojošie cilvēki, bet arī mūsu tautieši ārvalstīs, tāpēc jārūpējas par to, lai visi, kas jūtas Latvijai piederīgi, justos lepni par savu valsti. Valsts izaugsmes un panākumu pamatā ir tautas spēja šajā mainīgajā pasaulē saglabāt un attīstīt Latvijas kultūrvidi, valodu, darba tikumu, savstarpēju cieņu un toleranci. Tikai katra Latvijas iedzīvotājalepnums par savu valsti būs par pamatu tās uzplaukumam un veiksmīgai globālo izaicinājumu pārvarēšanai.