lzs.lv


No 29. līdz 31. maijam zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Debrecenu Ungārijā, kur notiks Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālā sanāksme, lai apspriestu jautājumu, kā ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) varētu sniegt ieguldījumu ilgtspējīgā Eiropas lopkopības nozares attīstībā.

Plānots, ka sanāksmē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs paudīs Latvijas nostāju, ka nepieciešams sekmēt ES lauksaimniecības un pārtikas nozares konkurētspēju un ES produkcijas noietu iekšējā un ārējā tirgū, tai skaitā ierobežojot apstākļus, kas ES ražotājus ar dažādiem pārspīlētiem ES standartiem un prasībām nostāda nevienlīdzīgās pozīcijās attiecībā pret trešo valstu ražotājiem un ierobežo Latvijas un citu ES dalībvalstu ražotāju konkurētspēju globālajā tirgū. Jau šobrīd strauji augošās ekonomikas, piemēram, Brazīlija, Argentīna u.c., kurās attiecībā uz lauksaimniecisko ražošanu ir mazāk prasību, sāk spēcīgi konkurēt ar ES ražotājiem globālajā tirgū un šī konkurence varētu tikai pastiprināties.

Lai sekmētu ES lopkopības nozares konkurētspēju globālajā tirgū, būtu nepieciešams pārskatīt esošos standartus un prasības, attiecīgi atceļot tās, kas līdz šim nav apliecinājušas savu efektivitāti vai kuru ievērošanas finansiālie ieguldījumu ievērojami pārsniedz ieguvumus.


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.tālrunis: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv