lzs.lv


Labklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 4.jūnijā, reģionālās vizītes ietvaros apmeklēs Kandavas novadu, lai ar novada pašvaldības, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas vadību pārrunātu aktualitātes sociālajā jomā.

Vizītes laikā no plkst.10.00 līdz plkst.11.30 Kandavas novada domē norisināsies diskusija par nodarbinātības, sociālās aprūpes un sociālās aizsardzības jautājumiem, kā arī aktualitātēm pensiju un sociālo pakalpojumu jomā.

Sanāksmē piedalīsies Kandavas novada domes vadība un amatpersonas, pašvaldības sSciālā dienesta un Bāriņtiesas darbinieki, Kandavas novada Zantes ģimenes krīzes centra un Pensionāru biedrības pārstāvji.

Savukārt plkst.11.30 U.Augulis viesosies Kandavas novada bērnudārzā „Zīļuks”, lai iepazītos ar pirmsskolas izglītības apguves iespējām novadā.

Reģionālās vizītes noslēgumā plkst.13.00 labklājības ministrs apmeklēs Matkules sākumskolu.