lzs.lv


Labklājības ministrs Uldis Augulis 29. un 30.janvārī dosies savā pirmajā reģionālajā vizītē Austrumu stīga 2015.gadā, lai apmeklētu Līvānus, Ludzu, Zilupi, Kārsavu un Viļaku. Vizītes mērķis ir apzināt aktuālo situāciju sociālajā jomā un sniegt novadiem būtisko informāciju, tiekoties ar pašvaldību vadību, amatpersonām un deputātiem, sociālo dienestu darbiniekiem, Labklājības ministrijas (LM) padotības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Kopā ar labklājības ministru vizītē piedalīsies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore Inese Šmitiņa, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Inese Kalvāne, Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas direktore Laila Rieksta-Riekstiņa. Iestāžu vadītāji informēs par aktuālo labklājības nozarē.

29.janvārī plkst.10.40 U.Augulis viesosies Līvānu novada domē, kur tiksies ar pašvaldības priekšsēdētāju Andri Vaivodu un deputātiem, sociālā dienesta, NVA Līvānu sektora pārstāvjiem u.c. Pašvaldībā norisināsies diskusija par nodarbinātību, sociālās palīdzības sistēmu, Eiropas Savienības fondu projektiem u.c.

Savukārt plkst.15.30 labklājības ministrs apmeklēs Ludzas novada domi, kurā notiks Latgales plānošanas reģiona novadu pašvaldību, LM un tās padotības iestāžu seminārs. Pasākumu vadīs U.Augulis. Semināra laikā norisināsies diskusija par nodarbinātību Latgales reģionā, ienākumu nevienlīdzību, darba aizsardzību un darba drošības prasībām, sociālo drošību un pabalstiem, kā arī bērnu tiesību nodrošināšanu.

30.janvārī plkst.8.00 U.Augulis apmeklēs Zilupes novada domi, kur tiksies ar Zilupes pašvaldības vadību un deputātiem, kā arī pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem. Sanāksmes laikā plānota diskusija par nodarbinātību un sociālās palīdzības sistēmu novadā. NVA direktore I.Kalvāne informēs par aktuālo nodarbinātībā un darba tirgū Latgales reģionā un valstī kopumā.

Savukārt plkst.10.45 labklājības ministrs viesosies Kārsavas novada domē, kur tiksies ar pašvaldības vadību, amatpersonām un deputātiem, kā arī sociālā dienesta darbiniekiem.

Reģionālās vizītes noslēgumā plkst.13.45 U.Augulis Viļakas novada domē tiksies ar pašvaldības vadību un amatpersonām, kā arī sociālā dienesta darbiniekiem. Tikšanās laikā plānota diskusija par nodarbinātību un sociālo palīdzību novadā. Tāpat NVA direktore I.Kalvāne informēs par aktuālo nodarbinātībā un darba tirgū Latgales reģionā kā arī valstī kopumā.

Labklājības ministrs uzsver, ka ir būtiski apzināt reālo situāciju novados un tikties ar iedzīvotājiem reģionos, lai sekmīgāk risinātu nodarbinātības un sociālās palīdzības jautājumus.