lzs.lv


Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks trešdien, 10.jūnijā, godinās Ģimenei draudzīga komersanta statusa ieguvējus, pasniedzot īpašu apliecību un uzlīmi darba devējiem, kuri savā uzņēmumā īsteno ģimenei draudzīgu politiku.

„Ģimenei draudzīga komersanta statusa saņemšana ir pozitīvs piemērs tam, kā pēc pašu uzņēmēju iniciatīvas, nevis ar valsts noteikta normatīvā regulējuma palīdzību tiek izvirzīti mērķi un standarti. Rūpes par labvēlīgu attieksmi pret darbiniekiem, klientiem un viņu ģimenēm ne tikai veicina lojalitāti, bet arī uzlabo reputāciju, kas ir būtisks nosacījums klientu un profesionālu darbinieku piesaistē. Ir gandarījums, ka sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu šo statusu piešķiram jau piekto gadu,” uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis. 

Šogad minēto statusu saņems 11 uzņēmumi, kuri tika apzināti un atlasīti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Statusu LM piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi. Tādējādi uzņēmēji iegūs tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. Statusu piešķir uz vienu gadu.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Vērtē arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptautiskajos tirgos.