lzs.lv


Lai bērnu nama bērniem radītu izpratni un praktiskas zināšanas par ģimeni un patstāvīgu dzīvi, Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības no trešdienas, 9.februāra līdz 14.martam piedalīties projektu konkursā par “Jauniešu mājas” izveidi pašvaldībā.

„Šādas „jauniešu mājas” izveide ir ļoti būtiska tieši bērnu namos dzīvojošo bērnu attīstībai, jo tā sekmē pastāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu. Minētās prasmes ir ļoti nepieciešamas, lai bērns pēc ārpusģimenes aprūpes iestādes atstāšanas spētu uzsākt pastāvīgu dzīvi. Turklāt programmā paredzēta arī iestādes personāla apmācība, tādējādi ļaujot nodrošināt bērnam nepieciešamo atbalstu šai posmā un iemaņu apguvē,” uzskata LM speciālisti.

Pašvaldības minētajā konkursā var pieteikties, iesniedzot LM nepieciešamos dokumentus, kuri norādīti projekta “”Jauniešu mājas” izveide pašvaldības bērnu aprūpes iestādes bērniem” nolikumā un Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai īstenošanas kārtībā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt LM katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 Rīgā, Skolas ielā 28, (1.stāvā, iepriekš sazinoties ar LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta referenti Baibu Abersoni tālr.67021590). Tāpat ar to var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Nozares politika/Bērni un ģimene/Aktualitātes http://www.lm.gov.lv/text/1882.

Savukārt projekta iesnieguma veidlapas ir pieejamas LM mājas lapā sadaļā Nozares politika/Bērni un ģimene/Projekti/Projektu atskaišu veidlapas http://www.lm.gov.lv/text/1313.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2011.gada 1.novembris. Projekts tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem un projekta pieteicēja līdzfinansējuma.

Piemēram, pērn decembrī Liepājas pilsētas pašvaldības projekta ietvaros Sociālā dienesta bērnunamā izveidota „Jauniešu māja”.

„Jauniešu mājā” bērniem ir iespēja mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par sevi, iepazīt pieaugušo dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot pastāvīgu dzīvi, neprot par sevi rūpēties. Izveidotās mājas uzdevums ir attīstīt jauniešu sociālās un praktiskās dzīves prasmes, lai nodrošinātu viņu neatkarību un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv