lzs.lv


Lai diskutētu par nodarbinātības jautājumiem, labklājības ministre Ilona Jurševska no 17. līdz 18.janvārim piedalīsies Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē Godollo, Ungārijā.

Diskusija par nodarbinātību notiks divās sesijās – par jauniešu nodarbinātību un jaunu darba vietu radīšanu. Paredzēts, ka I.Jurševska piedalīsies sesijā par jauniešu nodarbinātības jautājumiem, informējot par Latvijā 2010. gadā īstenotiem un šogad plānotiem pasākumiem, kuru mērķis ir jauniešu nodarbinātības veicināšana.

Arī Latvijā jaunieši ir viena no grupām, kuru visvairāk ir ietekmējusi  ekonomiskā krīze, jo brīvo darba vietu skaita samazināšanās rezultātā jauniešiem pēc izglītības ieguves šobrīd ir grūti iekļauties darba tirgū. Viens no galvenajiem jauniešu bezdarba iestāšanās riskiem ir nepieciešamās darba pieredzes trūkums.

Tāpēc sarunu laikā labklājības ministre skaidros, ka Latvijā ekonomiskā buma laikā jaunieši bieži izvēlējās pamest skolu un izmantot iespēju nopelnīt, piemēram, būvniecības sektorā. Tomēr krīzes laikā viņi bija pirmie, kuri tika atlaisti. Ja atbalsta sniegšana jauniešiem netiks turpināta, var rasties „zudusī paaudze”, kas ilgtermiņā kļūs ekonomiski neaktīva.

I.Jurševska informēs ministrus, ka, lai risinātu situāciju jauniešu nodarbinātībā, kas saistīta ar nepietiekamu pieredzi un prasmju trūkumu, Labklājības ministrija (LM) izstrādāja un īsteno pasākumu jauniešu nodarbinātības sekmēšanai – darba prakses jauniešiem pie darba devēja. Praktizēties pie darba devēja no 6 līdz 12 mēnešiem var jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, ik mēnesi saņemot stipendiju 120 latu apmērā. Prakses laikā viņi apgūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaņas, lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

Tāpat labklājības ministre informēs klātesošos par šogad plānotām jaunām iniciatīvām jauniešu nodarbinātības veicināšanā Latvijā.