lzs.lv


28. augustā vizītē Dobelē ieradās kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Ministre tikās ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Māru Krūmiņu un citām amatpersonām, lai galvenokārt apspriestu vietējās kultūras infrastruktūras attīstības jautājumus.

Tiekoties novada domē un pārrunājot pašvaldības iespējas piesaistīt finansējumu diviem valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem – Dobeles pilsētas kultūras namam un Livonijas ordeņa pilsdrupām, Ž. Jaunzeme-Grende uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi saglabāt un attīstīt šīs vietas ne tikai kā kultūras objektus, bet atrast tiem arī ekonomisko pamatojumu, sasaistot tos gan ar tūrisma attīstību, gan citu pakalpojumu un infrastruktūras piedāvājumu Dobelē, piemēram, veidot Dobeles kultūras namu kā radošās industrijas bāzi Dobeles novadā.

„Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu, nākošajā plānošanas periodā diezgan liela nauda tiks atvēlēta radošajai industrijai. Kultūras identitātes saglabāšana paliek nemainīga – Dziesmu svētku process tiks saglabāts, bet paralēli tam jāattīsta arī radošā industrija, piemēram, viss, kas saistās ar profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu, dizainu, tai skaitā amatniecību,” atzina ministre.

Kultūras ministre, apskatot Dobeles estrādi, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Vēsturisko Tirgus laukumu un Amatu māju, bija patiesi pārsteigta un iepriecināta par redzēto un mudināja pašvaldību ieguldīt vēl vairāk izdomas un resursu šo un citu vietu un pasākumu popularizēšanā Latvijas mērogā. Ministre pozitīvi novērtēja arī dobelnieku ideju 2015. gadā ar plašu koncertu atzīmēt savulaik Dobelē notikušo pirmo Kurzemes dziedāšanas svētku 145. gadadienu.


Informē:
Dzintra Matisone
Dobeles novada pašvaldības
vecākā konsultante