lzs.lv


Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 30. aprīlī, noslēdzot Atvērto durvju dienas, kopā ar pārējiem brīvprātīgajiem  piedalīsies „Lielajā talkā“ un sakops „Saules dārza“ vēsturisko apkārtni.

IZM ir patiesi gandarīta, ka aicinājumam sakopt „Saules dārzu“ ir atsaukušās tik daudz organizācijas un brīvprātīgie. Kopā lielajā talkā piedalīsies 160 lieli un mazi talcinieki.

To vidū ir gan valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās organizācijas: IZM Jaunatnes politikas nodaļa, biedrība „Latvijas Mazpulki“, „Latvijas Zemnieku savienība“, „Mežparka attīstības biedrība“, „Latvijas Jaunatnes padome“, „Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija“, „Latvijas Studentu apvienība“, „Tautas partijas jaunatnes organizācija“, jauniešu organizācija „AEGEE Rīga“, Valsts Kanceleja „Latvijas Basketbola Savienība“, jauno futbolistu skola „Skonto“, Mežparka sākumskola un Mežparka vietējie iedzīvotāji.

Biedrība „Latvijas Mazpulki“, sakārtojot „Saules dārza“ teritoriju, vēlas atjaunot šīs vietas vēsturisko nozīmi, lai  jauniešiem būtu iespēja vienkopus satikties un organizēt kopīgus pasākumus.

„Mēs ļoti ceram, ka „Lielās talkas“ laikā mums izdosies pārliecināt gan politiķus un  ierēdņus, gan citu biedrību pārstāvjus, ka kopīgiem spēkiem mēs tuvākā gada laikā varam atrast līdzekļus Latvijas Jaunatnes organizāciju centra izveidei „Saules dārzā“. Netālu no šīs vietas blakus mazpulku birojam atrastos arī skautu un gaidu, Latvijas jaunatnes padomes u.c. nacionāla mēroga organizāciju biroji. Lai mūsu valsts kļūtu ne tikai tīrāka, bet arī stiprāka, mums ir jāizaudzina uzņēmīgi, atbildīgi, pozitīvi domājoši un godīgi pilsoņi, un par tādiem bērni un jaunieši kļūst, darbojoties organizācijās ar stabilu vērtību sistēmu,“ stāsta Latvijas mazpulku padomes priekšsēdētāja Ilze Kļava.

Valsts akciju sabiedrība „Valsts Nekustamie īpašumi“ nodrošinās talciniekus ar nepieciešamo inventāru un cimdiem.

Vēsturiskie fakti par „Saules dārzu“
„Saules dārza“ teritorijā atrodas Grāves muiža, kura pirmo reizi vēstures rakstos minēta 1678.gadā kā rātskunga Johanna Hillebolda īpašums. 1725.gadā muižu nopirka Lielās ģildes eltermanis Valentīns Grāve – no  šī īpašnieka muiža ieguva savu tagadējo nosaukumu.

1913.gadā muižiņas kompleksu no Rica mantiniekiem par 200 000 rubļiem iegādājās Latviešu izglītības biedrība un šo īpašumu nosauca par Saules dārzu. Nosaukumu tā ieguva no saules pulksteņa parkā. Latviešu inteliģence ziedoja ievērojamas naudas summas jaunatnes izglītošanai un sporta nodarbību attīstībai, dārza teritorijā tika izbūvētas ērtas sporta būves, estrāde.

Laika posmā starp abiem pasaules kariem „Saules dārzā“ turpinājās aktīva kultūras dzīve, tika tradicionāli organizēti Bērnu svētki.

1936.gadā „Saules dārzs“ nonāca biedrības “Latvijas Mazpulki” rīcībā.

Atjaunojot Latvijas neatkarību, teritorija nonāca IZM Jauno dabas draugu centra “Saules dārzs” pārziņā.

Papildu informācija
Saskaņā ar 2009.gada 27.novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (EBDG) aktīva pilsoniskuma veicināšanai. Eiropas Savienības dalībvalstis popularizē brīvprātīgā darba vērtības un nozīmi sabiedrībā, kas ir unikāls veids prasmju un kompetenču pilnveidošanā, sabiedrības saliedēšanā un demokrātijas stiprināšanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir koordinējošā institūcija EBDG 2011 īstenošanai Latvijā. Vairāk par EBDG un tā aktivitātēm: www.izm.gov.lv/EBDG.html un portālā pilseta24.lv .

Par brīvprātīgā darba aktualitātēm nevalstisko organizāciju mājaslapās: www.brivpratigais.lv, www.esilabs.lv, www.iespejukarte.lv, www.manrup.lv, www.prakse.lv.

Kontaktinformācija:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja
Diāna Sīmansone
E-pasts: diana.simansone@izm.gov.lv
Tālr.: 67647953

2C Korporatīvās komunikācijas
Konsultante
Ilona Kuzmiča
E-pasts: ilona.kuzmica@2c.lv
Tālr.: 67280759