lzs.lv


Pirmdien, 27. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Luksemburgā piedalījās kārtējā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē, kurā turpināja uzstāt uz nepieciešamību ES sniegt tiešu finansiālo atbalstu grūtībās nonākušajām Latvijas piena ražošanas un cūkkopības nozarēm pēc Krievijas embargo ieviešanas.      

 

 Padomes sēdē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs norādīja, ka Eiropas Komisijas (EK) līdz šim īstenotie atbalsta pasākumi piena un cūkkopības nozarēm nav pietiekami. “Šobrīd svarīgākais lēmums, kas būtu jāpieņem, ir lēmums par tiešu finansiālu atbalstu lauksaimniekiem piena un cūkkopības nozarēs. Situācija piena tirgū Latvijā joprojām ir kritiska un diemžēl neuzlabojas, ražotāju zaudējumu apmēri turpina pieaugt, jo īpaši piena nozarē. Vairums ministru sanāksmē uzsvēra, ka ir nepieciešami tūlītēji, nekavējoši pasākumi tirgus stabilizācijai,” teica zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.        

 

 Zemkopības ministrija ir vairākkārtīgi no valsts budžeta atbalstījusi lauksaimniekus, lai daļēji segtu zaudējumus un stabilizētu situāciju nozarē. Diskusijas noslēgumā Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans apstiprināja, ka nākamajā 18. jūlija Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem tirgus krīzes situācijas risināšanai, akcentējot pasākumus, kuri varētu risināt piena pārprodukcijas problēmu un piena pieprasījuma un piedāvājuma stabilizēšanu un līdzsvarošanu.