lzs.lv


No 29. līdz 31. maijam zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atradās darba vizītē Debrecenā Ungārijā, kur notika Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālā sanāksme. Tajā tika spriests, kā ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) varētu sniegt ieguldījumu ilgtspējīgā Eiropas lopkopības nozares attīstībā.

„Lai sekmētu Eiropas Savienības lopkopības nozares konkurētspēju globālajā tirgū, būtu nepieciešams pārskatīt esošos standartus un prasības, attiecīgi atceļot tās, kas līdz šim nav apliecinājušas savu efektivitāti vai kuru ievērošanas finansiālie ieguldījumi ievērojami pārsniedz ieguvumus. Ir jāpārskata vairāki ierobežojošie apstākļi, kas Eiropas Savienības ražotājus ar dažādiem pārspīlētiem standartiem un prasībām nostāda nevienlīdzīgās pozīcijās attiecībā pret trešo valstu ražotājiem un ierobežo Latvijas un citu ES dalībvalstu ražotāju konkurētspēju globālajā tirgū. Tas sekmēs gan Latvijas, gan citu Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas nozares uzņēmumu konkurētspēju un Eiropas Savienības produkcijas noietu iekšējā un ārējā tirgū,” saviem Eiropas kolēģiem norādīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Latvija uzskata, ka ES KLP arī pēc 2013. gada ir jāparedz maksājumi par saimniekošanu mazāk labvēlīgajos apvidos, lai izlīdzinātu un veicinātu vienmērīgu zemes apsaimniekošanu un nodarbošanos ar lauksaimniecību tādās teritorijās, kurās dēļ dažādiem dabiskiem, klimata un citiem apstākļiem ir traucēta lauksaimnieciskā darbošanās.


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.tālrunis: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv