lzs.lv


14. un 15. septembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz ES Lauksaimniecības ministru padomes neformālo sanāksmi Luksemburgā, kurā ES lauksaimniecības ministri turpinās diskutēt par Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu piena un cūkgaļas tirgus krīzes risinājumiem un solītā finansējuma sadali dalībvalsti starpā.

“Kopumā piena un cūkgaļas tirgus krīzes risinājumiem Eiropas Komisija ir piedāvājusi 500 miljonus eiro visām dalībvalstīm kopā. Pagaidām Eiropas Komisijas piedāvājumā tirgus krīzes risināšanai pietrūkst konkrētības par naudas sadali starp dalībvalstīm. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Komisija, izstrādājot kritērijus finansējuma sadalei dalībvalstu starpā, īpaši ņemtu vērā tās dalībvalstis, kuras tirgus krīzē ir visvairāk cietušas. Latvija noteikti ir viena no piena krīzē vissmagāk cietušajām valstīm, tāpēc mūsu lauksaimniekiem no Eiropas Savienības budžeta ir jāsaņem adekvāts atbalsts,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Zemkopības ministrija jau informēja, ka 7. septembrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes ārkārtas sēdē Briselē EK piedāvāja priekšlikumus piena un cūkgaļas tirgus krīzes risināšanai, to īstenošanai paredzot 500 miljonu eiro. Priekšlikums paredz tādus pasākumus, lai risinātu naudas plūsmas problēmas lauksaimniekiem un stabilizētu tirgu. Finansējums 500 miljonu eiro apmērā paredzēts visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, no kura nozīmīgākā daļa būs paredzēta mērķētam atbalstam piena nozarē.

EK priekšlikuma būtiskākie elementi:

–    paaugstināt priekšfinansēšanas likmi: tiešie maksājumi līdz 70% un lauku attīstības platībmaksājumi līdz 85%;

–    paredzēt pilnveidotas privātās uzglabāšanas shēmas cūkgaļai, kā arī piena pulverim un sieram;

–    palielināt kopējo veicināšanas programmu finansējuma apjomu, kā arī noteikt lielāku līdzfinansējuma likmi, palielinot to no esošajiem 50% līdz 70-80%. Papildus finansējums tiks īpaši attiecināts piena un cūkgaļas programmām;

–    varētu tikt paredzēts papildus finansējums, lai palīdzētu ES dalībvalstīm apkarot Āfrikas cūku mēri (ACM);-    turpināt darbu, lai veicinātu labāku pārtikas tirgus funkcionēšanu, t.i. godīgas attiecības starp lauksaimniekiem un mazumtirgotājiem;

–    finanšu instrumenti risku mazināšanai nākotnes darījumu tirgos.