lzs.lv


Pirmdien, 7. septembrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) ārkārtas sēdē Briselē Eiropas Komisija (EK) nākusi klajā ar 500 miljonu eiro vērtu priekšlikumu piena un cūkgaļas tirgus krīzes risināšanai. Priekšlikums paredz tādus pasākumus, lai risinātu naudas plūsmas problēmas lauksaimniekiem un stabilizētu tirgu. Finansējums 500 miljonu eiro apmērā paredzēts visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, no kura nozīmīgākā daļa būs paredzēta mērķētam atbalstam piena nozarē.

„Ļoti svarīgi ir tas, lai tagad Eiropas Komisija izstrādātu tādus kritērijus finansējuma sadalē starp dalībvalstīm, kas īpaši izvērtētu tās dalībvalstis, kuras tirgus krīzē ir visvairāk cietušas. Latvija noteikti ir viena no tām un mūsu lauksaimniekiem no Eiropas Savienības budžeta ir jāsaņem adekvāts atbalsts,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

EK priekšlikuma būtiskākie elementi:

–    paaugstināt priekšfinansēšanas likmi: tiešie maksājumi līdz 70% un lauku attīstības platībmaksājumi līdz 85%;

–    paredzēt pilnveidotas privātās uzglabāšanas shēmas cūkgaļai, kā arī piena pulverim un sieram;

–    palielināt kopējo veicināšanas programmu finansējuma apjomu, kā arī noteikt lielāku līdzfinansējuma likmi, palielinot to no esošajiem 50% līdz 70-80%. Papildus finansējums tiks īpaši attiecināts piena un cūkgaļas programmām;

–    varētu tikt paredzēts papildus finansējums, lai palīdzētu ES dalībvalstīm apkarot Āfrikas cūku mēri (ACM);

–    turpināt darbu, lai veicinātu labāku pārtikas tirgus funkcionēšanu, t.i. godīgas attiecības starp lauksaimniekiem un mazumtirgotājiem;

–    finanšu instrumenti risku mazināšanai nākotnes darījumu tirgos.

Pirms ES LZMP ārkārtas sanāksmes zemkopības ministrs Jānis Dūklavs šodien tikās ar ES veselības un pārtikas nekaitīguma komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis), kam skaidroja sarežģīto situāciju Latvijā, kas izveidojusies kopš ĀCM konstatēšanas.

„Esmu gandarīts, ka veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs izprata Latvijas situāciju un atbalstīja Zemkopības ministrijas priekšlikumus par praktiskās pieredzes ņemšanu vērā ĀCM apkarošanā Latvijā, kā arī pārējās divās Baltijas valstīs un Polijā.”

Jau ziņots, ka zemkopības ministrs Jānis Dūklavs šodien devies uz ES LZMP ārkārtas sanāksmi, lai atkārtoti aicinātu EK īstenot atbalstu Latvijas piena un cūkkopības nozarēm, kā arī lielāku atbalstu veltīt ĀCM apkarošanai.

Kopš 2014. gada novembra piena ražotāju kopējie zaudējumi strauji palielinās un šobrīd ir sasnieguši 44,3 miljonus eiro. Neraugoties uz visiem līdzšinējiem nacionālajiem un ES atbalsta pasākumiem, situācija nav normalizējusies, tāpēc ir nepieciešami tālāki EK īstenoti atbalsta pasākumi.