lzs.lv


Šā gada 14. un 15. jūnijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Oslo, Norvēģijā piedalījās Sestajā ministru konferencē „Eiropas meži”. Konferencē par mežu atbildīgie ministri nolēma sākt sarunas par juridiski saistoša nolīguma izstrādi, kas stiprinās ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas ieviešanu, ievērojot līdzsvarotu un stabilu visu ekonomisko, vides, kultūras un sociālo Eiropas meža funkciju pārmantojamību un kas dos ieguldījumu Eiropas mežu mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā. Šis lēmums paredz starpvalstu sarunu komitejas izveidošanu, kam būs mandāts izstrādāt juridiski saistošu nolīgumu par Eiropas mežiem. Šī ir vēsturiska diena, jo šāds lēmums tiek pieņemts pasaulē pirmo reizi. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) līmenī diskusijas par juridiski saistoša nolīguma par mežiem izstrādes vajadzību tiek diskutēts jau daudzus gadus, bet bez pozitīva rezultāta. Eiropa šajā jomā rāda pasaulei piemēru.

„Ilgtspējīga meža apsaimniekošana vienmēr ir bijusi „Eiropas meži” procesa centrā palīdzot apvienot visus ar mežu saistītos jautājumus. Šāda pieeja saglabāta konferencē pieņemtajā lēmumā Eiropas meži 2020, kurā tiek pausta Eiropas mežu attīstības vīzija, mērķi un uzdevumi, īpaši uzsverot starpvalstu sadarbības nozīmību. Juridiski saistošo nolīgumu Latvija uztver kā svarīgu instrumentu nākotnē, ieskaitot tā lomu „Eiropas meži” mērķu un uzdevumu sasniegšanā. Tāpēc pilnvarojums sarunu uzsākšanai par juridiski saistošo nolīgumu par Eiropas mežiem var būt būtisks pagrieziena punkts turpmākajā „Eiropas meži” procesā un tam nākotnē paredzama nozīmīga loma starptautiskā līmenī,” skaidro zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Ministrs uzsver, ka meža nozare ir ļoti nozīmīga Latvijas ekonomikai, tādēļ ir būtiski pieņemt politiski svarīgus lēmumus par mežu apsaimniekošanu Eiropā, sabalansējot sabiedrības ekonomiskās, sociālās un vides intereses.

Diskusijas par meža politiku ministru konferencēs, kas 2009. gadā pārdēvētas par „Eiropas meži”, ir valstu virzīts starpvaldību process, kas sākts 1990. gadā ar mērķi veicināt Eiropas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Latvija ir iesaistījusies šajā procesā un īstenojusi konferencēs parakstītajās deklarācijās un rezolūcijās ietvertos principus nacionālajos plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.

Vairāk informācijas par Ministru konferenci Oslo 2011 skatīt mājas lapā: www.foresteurope.org/conference2011


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.tālrunis: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv