lzs.lv


Līdz šā gada jūlija beigām ir jāizstrādā valsts finansiālajai situācijai un reālajām vajadzībām atbilstošākais ceļu finansēšanas modelis, tostarp jāizvērtē iespējas tā piesaistei ieņēmumiem no ceļu lietotāju maksātajiem nodokļiem un nodevām.

“Valsts budžetā paredzētie līdzekļi valsts autoceļiem 2016.gadā ir 146 milj. EUR, taču kopējie ceļu lietotāju maksājumi plānoti 551 milj. EUR. Ja vēlamies attīstīt valsts tautsaimniecību, kas nav izdarāms bez sakārtotiem autoceļiem, šīs šķēres ir jāsamazina,” trešdien, 13.aprīlī, pirmās autoceļu finansēšanas modeļa izstrādei sasauktās ekspertu tikšanās laikā pauda satiksmes ministrs Uldis Augulis. Viņš arī uzsvēra, ka ir jāpiedāvā ilgtspējīgs autoceļu finansējuma instruments, kas ceļu attīstītājiem un uzturētājiem ļautu paredzēt ceļiem novirzāmo finansējumu vismaz piecu gadu perspektīvā.

Tāpat līdz jūlija beigām nepieciešams veikt korekcijas valsts ceļu pārvaldībā un to sakārtošanas programmā, kā arī izmaiņas jāpiedāvā pašvaldību ceļu pārvaldībā. Lai arī pēdējo gadu laikā valsts galveno autoceļu stāvoklis kopumā ir uzlabojies, valsts vietējo ceļu stāvoklis turpina pasliktināties. Kopējais remontdarbu deficīts valsts autoceļu tīklā ir 4.5 mljrd. EUR, bet sabiedrības zaudējumi sliktā autoceļu stāvokļa dēļ, braucot pa asfaltētiem ceļiem, tiek lēsti 800 milj. EUR gadā.

Pēc ministra iniciatīvas izveidotā ekspertu grupa būs nozīmīga platforma kopīgam darbam pie esošā ceļu sakārtošanas modeļa izvērtēšanas un analīzes, kā arī stabila, prognozējama un ilgtspējīga ceļu finansējuma modeļa radīšanas.

Eksperti sniegs sociālekonomiskus argumentus optimālākā un reālajām iespējām atbilstošākā autoceļu finansēšanas mehānisma izstrādei.

Ekspertu grupā piedalās Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts policijas, ceļu būvētāju, uzturētāju un sabiedrības, kā arī Satiksmes, Ekonomikas, Finanšu, un Zemkopības ministrijas pārstāvji.

Nākamā ekspertu grupas tikšanās paredzēta 11.maijā, bet noslēdzošā – 27.jūlijā, kad plānots prezentēt iespējamos risinājumus ceļu sakārtošanas problēmu novēršanai.