lzs.lv


Šondēļ Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalīsies vairākos starptautiskās pārtikas izstādes „Riga Food 2011” pasākumos. Izstādē apmeklētāji varēs iepazīties ar Latvijas pārtikas produkcijas ražotāju vienotu kopstendu, kas iekārtots ar ZM atbalstu. Izstādi savas darba vizītes Latvijā laikā apmeklēs arī Lietuvas lauksaimniecības ministrs Kazis Starkēvičs.

Trešdien, 7. septembrī pārtikas izstādes „Riga Food 2011” laikā ZM valsts sekretāres vietniece Rigonda Lerhe atklās semināru „Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozare starptautiskajā tirgū”, kurā tiks pārrunātas lauksaimniecības un pārtikas nozaru attīstības tendences, zinātnisko institūciju sadarbības iespējas ar pārtikas nozari tās attīstības sekmēšanai, kā arī tiks apspriesti citi aktuāli temati. Semināru organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs, un tas sāksies pulksten 11.00.

Ceturtdien, 8. septembrī notiks diskusija par augļu patēriņu, kurā ZM speciālisti informēs par Latvijā audzētu dārzeņu un augļu pieejamību katrai ģimenei, iepazīstinās ar produktu kvalitātes prasībām un skaidros piesārņojuma iespējamību augu izcelsmes produktos. Tiks pārrunāti jautājumi arī par ģenētiski modificētajiem organismiem, pesticīdu atliekām un nitrātiem, kultūraugu audzēšanas metodēm, lai iegūtu augstas kvalitātes lauksaimniecības produktus. Savukārt Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti informēs par augu izcelsmes produktu kvalitāti un nekaitīguma uzraudzību. Šo diskusiju organizē Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Veselības ministriju, ZM un biedrību „Māmiņu klubs”. Diskusija sāksies pulksten 14.30.

Piektdien, 9. septembrī notiks seminārs „Prasības pārtikas produktu marķēšanai jaunajā regulas priekšlikumā”, kurā tiks skaidrota jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem. Seminārs notiks no pulksten 11.00 līdz 13.00. 

Visi šie pasākumi notiks Ķīpsalā  Starptautiskā izstāžu centra semināru zālēs.
Izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties arī ar Latvijas pārtikas produkcijas ražotāju, kas darbojas kādā no pārtikas kvalitātes shēmām, vienotu kopstendu. Stenda izveidei piesaistīts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums. Stendā interesenti varēs iepazīties ar produktiem, kas tiek ražoti saskaņā ar pārtikas kvalitātes shēmu kritērijiem, kā arī saņemt informāciju par šo shēmu prasībām.  Kopstendā būs pārstāvēti šādi ražotāji: SIA “Deiva”, SIA „Dimdiņi”, z/s “Veckūkuri”, SIA “Dienvidi plus”, z/s “Rūķīši”, SIA ”Aloja – Starkelsen”, SIA “Kronis” un SIA „Edaks”. 
Pārtikas kvalitātes shēmu darbība Latvijā tiek reglamentēta kopš 2008. gada. Latvijā darbojas divas Eiropas Kopienas pārtikas kvalitātes shēmas – bioloģiskās lauksaimniecības shēma un nacionālā pārtikas kvalitātes shēma („Zaļā karotīte”), kā arī nacionālā pārtikas kvalitātes shēma, kuras mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegt patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti. Ražotāju iesaistīšanās pārtikas kvalitātes shēmās rada papildus pievienoto vērtību produktam, nodrošina produktam salīdzinoši plašāku atpazīstamību citās valstīs, kā arī patērētāji tiek informēti par produkta specifiskajām īpašībām.
Kopstendā informāciju par nacionālo pārtikas kvalitātes  un bioloģiskās lauksaimniecības shēmu prasībām varēs saņemt pie shēmu kontroles institūciju pārstāvjiem:  par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu – pie Latvijas Valsts agrārās ekonomikas  institūta, par bioloģisko lauksaimniecības shēmu – pie Sertifikācijas un testēšanas centra un biedrības „Vides kvalitāte” speciālistiem

Jau ziņots, ka 16. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, inovāciju, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde „Riga Food 2011” šogad notiek no 7. līdz 10. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8.