lzs.lv


Šodien, 8.februārī, Vispasaules Drošāka interneta dienā, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, piedaloties bērnu un jauniešu drošībai virtuālajā vidē veltītajā preses konferencē uzsvēra: „Šīs dienas devīzes „Internets – tā nav spēle! Tā ir tava dzīve!” saturs ir ļoti patiess. Mūsdienās internets ieņem arvien lielāku nozīmi ikviena cilvēka dzīvē. Mums rūp bērnu un jauniešu drošība – ne tikai fiziskā drošība uz ielas, mājās, skolā vai citviet, bet rūp arī viņu drošība internetā”.
Tādēļ ministrs atzinīgi novērtē pasākumus, kas veicina skolēnu drošību internetā, tajā skaitā – šodien Latvijas skolām dāvināto rokasgrāmatu „Drošība internetā”: „Grāmatā ietvertā informācija ir aktuāla gan skolotājiem, mācot skolēnus, gan pašiem bērniem un jauniešiem, darbojoties virtuālajā vidē”.
Kopš 2010.gada novembra grāmata pieejama internetā (http://www.drossinternets.lv/upload/rokasgramata_skolotajiem_drosiba_interneta_v1.pdf) un pirmajā dienā tā tika lejupielādēta vairāk kā 800 reizes. Izdevumu atzinīgi novērtējuši skolotāji un bibliotekāri, kā rezultātā ar „Microsoft Latvia” atbalstu tapis šīs rokasgrāmatas izdevums.
 R.Broks piebilda, ka skolās virtuālā vide tiek kontrolēta pietiekami korekti. Taču būtiski, lai skolēniem būtu atbilstošas zināšanas par to kā izmantot interneta un moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā arī – būt drošiem un pasargāt sevi ārpus skolas. Ministrs uzskata, ka galvenais skolēnu drošības garants virtuālajā vidē ir informācija un zināšanas par iespējamajiem riskiem, kā arī būtiski ir tas, lai skolēni prastu kritiski izvērtēt to, ko piedāvā internets un modernās tehnoloģijas.
Rokasgrāmata „Drošība internetā” tapusi sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), tās iestādei – Valsts izglītības satura centram (VISC) un „Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centram. Šī grāmata nav vienīgais partnerības projekts izglītībā par drošu internetu, kas tapis pēdējo divu gadu laikā, sadarbojoties IZM, VISC un „NET-Safe Latvia”. Piemēram, 2010.gada pavasarī 6.klašu skolēniem bija iespēja „Sociālajās zinībās” kārtot diagnosticējošo darbu, lai pārbaudītu zināšanas, prasmes un attieksmes, kā arī veicinātu izpratni par atbildību, izmantojot internetu. Šajā darbā piedalījās 72,4% no 6.klašu skolēniem, pārstāvot 617 skolas jeb 80,2% no kopskaita. Turklāt skolēniem šo darbu bija iespēja izpildīt elektroniski, kas mācību procesu padara interesantāku. Vislabākie rezultāti bija uzdevumos par prasmēm un zināšanām, un 6.klašu skolēni visā Latvijā uzrādīja vienlīdz labus rezultātus par drošu internetu.
Tāpat VISC speciālisti darbojas „Net-Safe Latvia” Drošāka interneta Konsultatīvajā padomē un Skolotāju padomē. Sadarbības rezultātā Latvijas sākumskolas un pirmsskolas skolēni piedalījās starptautiskajā zīmējumu konkursā „Es un internets”, tajā iesniegti vairāk kā 500 zīmējumi, kas ir visaugstākais rādītājs Eiropas Savienībā.