lzs.lv


Pirmdien, 2011.gada 22.augustā, plkst 10.00 Ogres 1.vidusskolā izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks tiksies ar Ogres novada izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem, kuri seminārā pārrunās jaunā mācību gada aktualitātes.

Rolands Broks laikā pirms jaunā mācību gada plānojis apmeklēt vairākas pašvaldības, lai klātienē tiktos ar pedagogiem visā Latvijā un kopīgi pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes. R.Broks uzsver, ka pārmaiņas izglītībā notiek mērķtiecīgi, loģiski un pārdomāti un šis gads iezīmējies ar stabilitāti.

Seminārā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar mērķdotāciju sadali, darbu ar Valsts izglītības informācijas sistēmu, mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu, interešu izglītību un sporta jomu un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu.