lzs.lv


Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks  pieprasījis LIZDA priekšsēdētājai Ingrīdai Mikiško atsaukt nepatieso informāciju visos masu informācijas līdzekļos, kuros tā ir sniegta, saistībā ar it kā par 2,5 milj.Ls samazināto mērķdotāciju pedagogu atalgojumam, kā arī neziņu cik un vai pedagogi saņems atalgojumu, kas neatbilst faktam.

Kā Izglītības un zinātnes ministrija publiski informēja šī gada 23. septembrī, no 2011.gada 1. pedagogu atalgojumu aprēķina metodika nav mainīta. Dotācijas pašvaldības izglītības iestāžu un privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai tiek aprēķinātas un sadalītas pēc vienotiem principiem saskaņā ar MK noteikumiem, ņemot vērā skolēnu skaitu izglītības pakāpē attiecīgajā teritorijā un izglītības iestādē īstenotās mācību programmas. Atkārtoti atgādinām, ka jau līdz 23.septembrim IZM republikas pilsētu/novadu kontos pārskaitīja daļu no 2011./2012.māc.g. nepieciešamā finansējuma pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pārskaitījuma apmērs atbilst 1/4 daļai no iepriekš apstiprinātās mērķdotācijas apmēra šī gada pēdējiem četriem mēnešiem.