lzs.lv


Rīt, 19.aprīlī, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks parakstīs vienošanos par studiju vietu struktūras pakāpenisku pārveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām. Vienošanās tiks parakstīta starp Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Studentu apvienību.

Šīs vienošanās mērķis ir veicināt pušu sadarbību augstākās izglītības institūciju sagatavoto speciālistu piedāvājuma atbilstībai darbaspēka pieprasījuma prognozēm, kas sevī ietver darba tirgus pieprasījuma, augstākās izglītības piedāvājuma un pieejamo resursu savstarpējās atbilstības analīzi un nodrošināšanu. Mērķa sasniegšanā liela nozīme būs nozaru ekspertu pasūtījuma formulēšanai un sadarbības veidošanai.

Vienošanās tiks parakstīta Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3.

 

Inga Bandeniece,
izglītības un zinātnes ministra padomniece
komunikācijas jautājumos,
Tālrunis: 29151713
E-pasts: inga.bandeniece@izm.gov.lv