lzs.lv


Šodien, 2011.gada 6.aprīlī, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks apmeklēja Vijciema pamatskolu un piedalījās svinīgajā Pamatakmens iemūrēšanā Vijciema jaunajai sporta zālei.

Jaunbūvi plānots nodot ekspluatācijā rudenī, kas veicinās skolēnu un tuvākās apkaimes iedzīvotāju fizisko sagatavotību un rezultātus sporta sacensībās.

Pēc šī pamatakmens iemūrēšanas izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks ar Valkas novada pedagogiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem pārrunāja ar skolu reformu procesiem saistītus jautājumus, kā arī bērnu un pedagogu noslodzes problēmrisinājumus.

 

Inga Bandeniece
izglītības un zinātnes ministra padomniece
komunikāciju jautājumos
Tālr.29151713
Inga.bandeniece@izm.gov.lv