lzs.lv


Izmaiņas izglītības saturā no 2011./2012.mācību gada samazinājuma virzienā nebūs. Tas nozīmē, ka pirmo svešvalodu skolēni turpinās apgūt no 2011.gada 1.septembra tāpat kā līdz šim – no 3.klases, bet otro svešvalodu no 6.klases – uzsver izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks. Turklāt Latvijas skolās jau vairāk nekā 15 gadus bērni pirmo svešvalodu visās izglītības programmās sāk mācīties no 3.klases
Vienlaikus ministrs norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai no 2011.gada 1.septembra skolās varētu uzsākt pirmās svešvalodas – kādas no Eiropas Savienības (ES) oficiālajām valodām – apguvi no 1.klases. Proti, ir izstrādāts, ar speciālistiem saskaņots un apstiprināts mācību standarts; izstrādāta mācību paraugprogramma; nodrošināti līdzekļi mācību grāmatām – 125 000 lati (apmēram 7 lati vienam skolēnam); izstrādāta un tiek īstenota pedagogu tālākizglītība – gan VISC tālāizglītības programmas ietvaros, gan par ES struktūrfondu līdzekļiem. Šobrīd jau vairāk kā 320 pedagogi ir apmeklējuši šos kursus.
Ministrs uzsver, ka nav korekti pretnostatīt pedagogu atalgojumu un pirmās svešvalodas apguvi no 1.klases, jo – ja pedagogs mācīs šo priekšmetu, tad par darbu tiks saņemts atalgojums. Savukārt finansējumu pirmās svešvalodas apguvei no 1.klases – 720 000 latu, paredzēts iegūt uz skolēnu skaita samazināšanās rēķina.
R.Broks atzīmē, ka līdzekļi nav ekonomējami nedz uz skolotāju algu, nedz uz pirmās svešvalodas – no 1.klases – rēķina. Savukārt, gadījumā, ja šādas diskusijas būs, tad pirmās svešvalodas apguve no 1.klases varētu būt viens no diskusijas tematiem, jo tas ir jauns un līdz šim nebijis pasākums izglītībā.
Jau šobrīd lielākā daļa 1.klases skolēnu fakultatīvajās nodarbībās (1 stunda nedēļā) apgūst tieši angļu valodu, un pedagogu atalgojumu šim mērķim nodrošina valsts.
Citu valstu pieredze valodu mācīšanā – piemēram, Spānijā, visiem bērniem bērnudārzos angļu valodu uzsāk mācīt no 3 gadu vecuma, savukārt Lietuvā pirmās svešvalodas apguve sākas no 2.klases.

Agnese Korbe
izglītības un zinātnes ministra padomniece
komunikācijas jautājumos  
Tālrunis: 2 9110062, 6 7047954
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv