lzs.lv


Šodien, 2011.gada 25.februārī, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks tikās ar Jelgavas pilsētas, Ozolnieku novada un Jelgavas novada skolu direktoriem, pedagogiem un izglītības speciālistiem un pārrunāja izglītībā aktuālus jautājumus.

Ministrs uzsvēra, ka no 2011.gada 1.septembra vidējais finansējums, kas „seko” vienam skolēnam pedagogu algām, saskaņā ar principu „nauda seko skolēnam”, saglabāsies līdzšinējā apjomā, vidēji apmēram 700 latu. Šis modelis tika ieviests no 2009./2010.mācību gada un šajā laikā vidējā summa, kas „seko” vienam skolēnam, palielinājusies no vidēji apmēram 460 latiem līdz vidēji apmēram 700 latiem.

Turklāt, līdztekus esošajam finansējumam par vienu likmi, kuras minimālais apjoms noteikts Ministru kabineta noteikumos – vidēji 250 latu, nodrošināti līdzekļi, lai līdz 40% no aprēķinātās mērķdotācijas apmaksātu pedagogu pienākumus, kas nav kontaktstundas (gatavošanās stundām, konsultācijas, rakstu darbu labošana u.c.). Arī šī kārtība un pieeja no 1.septembra nemainīsies, neraugoties uz veikto valsts budžeta konsolidāciju.

R.Broks pastāstīja, ka šobrīd strādā darba „Pedagoga darba samaksas principa „Nauda seko skolēnam” pilnveides iespējas izglītības kvalitātes nodrošināšanai 2011./2012.mācību gadā”, kurā pārstāvēta Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), sociālie un sadarbības partneri.

Tāpat ministrs informēja, ka pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas IZM uzsākusi vērienīgu profesionālās izglītības modernizāciju – infrastruktūras un mācību aprīkojuma uzlabošanu, mācību satura uzlabošanu, tiek nodrošinātas stipendijas audzēkņiem, tiek sniegts atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei, kas paredzēta arī ārpus Latvijas.

Saistībā ar profesionālo izglītību, būtiski ir tas, ka Jelgavas novads un vēl trīs pašvaldības pagājušā gada oktobrī parakstīja līgumu par 100% ERAF finansētu projektu īstenošanu aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”. Projekta „Zaļenieku vidusskolas ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija vispārējās vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanai Jelgavas novadā” ietvaros ir nozīmīgi rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi Zaļenieku arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā. Renovētās telpas plānots  labiekārtot ar mēbelēm un aprīkojumu, izveidojot modernu un komfortablu vidi, kurā pieejamas arī informācijas tehnoloģijas, ERAF finansējums – 556 577 lati.

Pedagogi interesējās arī par izglītības iestāžu informatizāciju. Plānots, ka pretendentu pieteikumu iesniegšana skolu informatizācijas projektam noslēgsies 16.martā (iepriekš bija plānotas februāra beigas) un tad tiks turpināta projekta īstenošana, ja vien nebūs iepirkuma pārsūdzēšana, kā tas bijis iepriekš.

Saistībā ar iespējamo skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma, R.Broks uzsvēra, ka šobrīd 35 izglītības iestādēs notiek jaunā satura aprobācija (22 pilotskolas un 13 līdzdalības skolas), kurā piedalās arī Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”. Šim procesam seko līdzi uzraudzības komisija, kurā iesaistīti profesionāļi, izglītības eksperti. Vienlaikus ministrs norādīja, ka būtiski ir ne tikai pedagoģiskie jautājumi, bet arī saimnieciskā puse.

Agnese Korbe
izglītības un zinātnes ministra padomniece
komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 2 9110062, 6 7047954
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv
http://www.izm.gov.lv