lzs.lv


Sveicot „Draudzīgā aicinājuma” dienā – 28.janvārī, kas ir viena no unikālajām tradīcijām Latvijas izglītībā, aicinu ikvienu turpināt šo 1935.gadā uzsākto iniciatīvu – atbalstīt izglītību, dāvinot skolām grāmatas vai citas paliekošas vērtības. Esmu pārliecināts, ka visiem, kas jau ir iesaistījušies vai tikai plāno kļūt par „Draudzīgā aicinājuma” dalībniekiem, būtiskākais ieguvums saistīts ar dāvināšanas prieku un izpratnes nostiprināšanos par zinoša cilvēka nozīmi valsts attīstībā. Tā ir arī iespēja stiprināt saikni starp izglītību un sabiedrību, kā arī labāk iepazīt vienam otru.

Vienlaikus, lai veicinātu Latvijas izglītības sasniegumu popularizēšanu, tieši „Draudzīgā aicinājuma” dienā, rosinu skolas, izmantojot inovatīvus risinājumus un mūsdienu tehnoloģijas ar saviem panākumiem, ar savas darbības labās prakses piemēriem iepazīstināt plašāku sabiedrību. Tā var gūt prieku un novērtējumu par savu darbu, iepazīstināt ikvienu ar Latvijas izglītības sasniegumiem, kā arī, radot paliekošas vērtības nākamajām paaudzēm, kļūt par „Draudzīgā aicinājuma” unikālās tradīcijas turpinātājiem.

Zinu, ka mūsu bērniem un jauniešiem, un viņu skolotājiem ir ievērojami mācību darba rezultāti, ar kuriem lepoties un par kuriem stāstīt sabiedrībai, kas sasniegti gan pašu mājās, gan ārpus Latvijas robežām. Minēšanu tikai dažus piemērus – godalgotas vietas starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos, izcili panākumi Eiropas lielākajā un prestižākajā jauno profesionāļu meistarības konkursā „EuroSkills”, pašu izdomāti un radīti inovatīvi mācību materiāli un mācību metodes.

Būšu pateicīgs ikvienam, kurš kļūs par „Draudzīgā aicinājuma” dalībnieku, savukārt no Izglītības un zinātnes ministrijas puses apņemamies popularizēt šos vēstījumus savā ikmēneša elektroniskajā izdevumā, lai par tiem uzzina visa Latvija.

Vienlaikus tā būs iespēja ikvienai skolai sagatavoties, lai pieteiktos pretendēt uz Izglītības un zinātnes ministrijas „Izglītības inovāciju balvu – 2011”, ko plānots izsludināt pavasarī, bet laureātu apbalvošana paredzēta gada beigās.