lzs.lv


Jauns mācību gads ir jauns posms dzīvē visiem, kuri ar to ir saistīti, solot iespējas, kas iepriekš nav bijušas vai izmantotas. Daudziem šis ir pirmais skolas gads, daudziem pirmie soļi jaunā klasē vai kursā, bet galvenais ir ikdienas darbā neaizmirst, ka jūs esat visplašāko iespēju posmā. Izmantojiet to, jo izglītības galamērķis nav tikai zināšanas, bet turpmākā darbība – kā rīkojamies ar to, kas mums pieder.

Skolotājiem kopā ar vecākiem tiek uzticēts visdārgākais – mūsu rītdiena, un šīs komandas darba uzdevums ir izveidot personību, kas spēj patstāvīgi domāt un vienlaikus sadzirdēt citus, kas pieņem godprātīgus lēmums un spēj izmantot jaunākos sasniegumus. Valsts var dot tikai vadlīnijas, tāpēc patiess gandarījums par visiem izglītības procesā iesaistītajiem, kuri ikvienu ideju spēj attīstīt prasmīgi, radoši un mērķtiecīgi, ņemot vērā bērnu individualitāti un ikdienā tik strauji notiekošos pārmaiņu procesus.

Šis gads izglītības nozarē raksturojas ar stabilitāti, kuru izdevies noturēt finanšu jomā, un kvalitāti, kuru palīdz uzturēt mūsdienīgu mācību materiālu un tehnoloģiju izplatība visās skolās. Tāpēc, sākot jauno mācību gadu, novēlu visiem skolēniem, studentiem, pedagogiem un mācībspēkiem interesi par vēl neapgūto, neatlaidību un savstarpēju sapratni. Lai jums ir gandarījums par ceļā apgūto un draudzīgs sacensību gars!