lzs.lv

Latvijas Pašvaldību savienība norāda, ka no 1. jūlija, kad stāsies spēkā samazinātais atbalsts par Ukrainas bēgļu izmitināšanu, cita mītnes vieta būs jāmeklē aptuveni 3000 bēgļiem.

Vienlaikus organizācijā akcentē, ka kara bēgļu plūsma tuvākajā laikā var palielināties. Lai tematu skaidrotu plašāk, esam sazinājušies ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāju Gintu Kaminski. 

LTV1 “Rīta Panorāmas” ieraksts: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.06.2022-intervija-ar-latvijas-pasvaldibu-savienibas-priekssedetaju-gintu-kaminski.id265790