lzs.lv


Trešdien, 10.jūnijā, Labklājības ministrija (LM) piešķīra Ģimenei draudzīga komersanta statusu 11 darba devējiem, kuri īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā uzņēmumā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēma SIA Cemex, SIA Grifs, AS Latvenergo, Valsts SIA Latvijas Televīzija, AS Nordea Bank Latvijas filiāle, SIA Rimi Latvia, AS SEB banka, VAS Starptautiskā lidosta Rīga, AS Swedbank, SIA TNS Latvia, Pašvaldības SIA Ventspils Reiss

LM parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks atzīst: „Mums ir gandarījums, ka uzņēmēji rūpējas par labvēlīgu attieksmi pret darbiniekiem, klientiem un viņu ģimenēm. Tas nozīmē, ka ģimenisku vērtību nostiprināšanai svarīga loma ir ne tikai valstij, bet arī darba devējiem, jo lielāko daļu savas ikdienas cilvēki pavada darbā. Ģimenei draudzīga komersanta statusa saņēmējiem novēlu turpināt izvirzīt mērķus un standartus, kas veicina izaugsmi, kļūstot par labās prakses piemēru tiem uzņēmumiem, kuri ir tikai ceļā uz labvēlīgas darba vides nodrošināšanu!”

Atlasītie uzņēmumi saņēma īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uzņēmumā  īsteno ģimenei draudzīgu politiku. Tādējādi uzņēmēji uz gadu ir ieguvuši tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu gadu izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.

Statusa saņēmēji jau piekto gadu tiek apzināti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā.

Piemēram, viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Vērtē arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptautiskajos tirgos.