lzs.lv


LZS Jauniešu nodaļa turpina iesākto sadarbību ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienību „Aizvējš”, un tiekas ar apvienības biedriem.

2012.gada 19.aprīlī jau rakstījām, ka apvienības „Aizvējš” valdes locekle Ina Krēvica  augstu novērtētu sabiedrības līdzdarbību apvienības biedru labā, kas būtu liels atbalsts viņai un apvienībai. Tad nu LZS jaunieši pēc tikšanās 2012.gada 19. aprīlī izvirzīja mērķi  – sarūpēt apvienības biedriem, tiem, kuri ir spiesti pavadīt savas ikdienas mājās, kaut ko patīkamu, pasniedzot to klātienē.

2012.gada 29.decembrī LZS jaunieši (Jānis Rāzna, Jānis Blūzmanis un Irita Citoviča) agri no rīta, iekraujot mašīnā Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētāja Armanda Krauzes  sarūpētās medus burciņas, devās cienos pie 26 apvienības „Aizvējš” biedriem. Lai arī sākotnēji bija paredzēts, ka apciemosim 40 apvienības biedrus, taču jāsaka, ka ikviena vizīte, kas tika veikta prasīja daudz vairāk laika, nekā bija sākotnēji plānots.

Iritas Citoviča par šo dienu: „Vienmēr iekšēji esmu baidījusies no savām sajūtām, kas mani varētu pārņemt, kad ieraudzīšus bezspēcīgus un vientuļus cilvēkus, jo nespēšu viņiem palīdzēt. Jāsaka, ka manas bailes ir izgaisušas, jo kāds prieks un gandarījums mani pārņēma, ka Tevi sagaida ar siltiem sveicieniem, un ir bezgala priecīgi par medus burciņām, ko noteikti nenovērtētu daudzi no maniem draugiem un paziņām. Tās dienas piedzīvotais bija liels izaicinājums man, jo pieredzētais un izjustais nebija tikai pozitīvas emocijas, jo daudzi no šiem biedriem, patiešām ir pamesti vientulībā un to acīs ir skumjas un sāpes, kā arī skepse par nākotni un valdības iecerētajiem darbiem.”

Jāņa Blūzmaņa domas: Labi iesākta diena un viena no pēdējām 2012. gada darba dienām, jo jau deviņos no rīta bijām pie pirmā invalīdu apvienības „Aizvējš” biedra. No rīta visu ķermeni pārņēma nezināmā uztraukums, kā būs, kas būs, kādi būs šie dzīves bagātie ļaudis. Pa dienu pieredzētais un pārrunātais ar invalīdu apvienības biedriem, iepriecinot  ar veselīgu medu pārņem patīkamas tirpas, kad izraujies no savas komforta zonas – ikdienas ierastā un visa zināmā iepriecinot to kam tas patiešām ir vajadzīgs. Katram vajadzētu un vajag apciemot vienreiz gadā kādu pieredzes un dzīvēs bagātu cilvēku, jā, tieši dzīves bagātu. Vis beidzot šī diena bija pozitīvu emociju pilna un iedvesmojoša turpmākiem darbiem.

Jāņa Rāznas novērojums – „Lieliski pavadīt gada pēdējās dienas – kopā ar domubiedriem apmeklēt un iepriecināt tos, kuriem tas ir vajadzīgs visvairāk. Rezultāts – pozitīvu emociju pilna diena, labi pavadīts vecais gads un drosmīgi/apņēmīgi iesākts jaunais gads.”

Liels paldies biteniekam Armandam Krauzem, kas sarūpēja medus burciņas, lai LZS jauniešiem būtu tāda iespēja tās pasniegt invalīdu apvienības „Aizvējš” biedriem, kuri patiešām novērtēja dāvanu.

Pārējās burciņas tiks nodotas Inas Krēvicas rokās (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienību „Aizvējš” valdes locekle), kuras, tad tiks nodotas personīgi pārējiem biedriem, kas netika apciemoti.