lzs.lv


Ceturtdien, 12. februārī, Eiropas Komisija (EK) ir informējusi Zemkopības ministriju par to, ka lēmums par Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apstiprināšanu ir gatavs.

“Mēs esam gandarīti, ka Eiropas Komisija beidzot apstiprina mūsu Lauku attīstības programmu, kas dos iespēju sākt īstenot vairākus Latvijas lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem būtiskus atbalsta pasākumus gan šajā, gan turpmākajos gados. Lauku attīstības programmā, ar kuru īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu, plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Latvijai ir pieejams finansējums 1,531 miljarda eiro apmērā, kas ir par 11 procentiem vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Galvenie LAP mērķi ir ieguldījumi un investīcijas, kas tiks virzītas tā, lai palielinātu ekonomiski aktīvo un uz tirgu orientēto saimniecību skaitu, atbalstu novirzot lauku saimniecību konkurētspējas palielināšanai, kā arī veicinot kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Jaunajā LAP liels uzsvars ir likts uz pasākumiem, kas saistīti ar ekonomiskās izaugsmes, vides un klimata mērķiem, piemēram, investīcijām, atbalstu bioloģiskai lauksaimniecībai, agrovides pasākumiem, zināšanu veicināšanai un teritorijām ar dabas ierobežojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, jaunajā LAP ir divkāršots finansējums LEADER aktivitātēm.

2015. gada martā un aprīlī Zemkopības ministrija plāno organizēt reģionālos seminārus, kuros lauksaimniekus, lauku iedzīvotājus un visus interesentus informēs par LAP atbalsta pasākumu īstenošanas nosacījumiem un citām aktualitātēm lauksaimniecībā un lauku attīstībā.

Iepriekšējā plānošanas periodā no 2007. līdz 2014. gadam LAP bija pieejami 1,383 miljardi eiro.