lzs.lv


Eiropas Gada cilvēku 2014 delegācija pēc Eiropas Parlamenta deputātes Ivetas Grigules (LZS) ielūguma 2015.gada 24.-26.februārī apmeklēja Eiropas Parlamentu Briselē. Eiropas Parlaments atrodas Strasbūrā (Francijā), kur notiek ikmēneša plenārsēdes, un papildus plenārsēdes un parlamenta komitejas notiek Briselē (Beļģijā). Eiropas Parlaments ir vienīgā vēlētā ES institūcija, ko reizi piecos gados ievēl katras ES dalībvalsts pilsoņi. Saskaņā ar Lisabonas līguma noteikumiem 2014. – 2019. gada sasaukumā Parlamentā tika ievēlēts 751 deputāts. Iveta Grigule ir viena no astoņiem Latvijas deputātiem. Tikšanās laikā deputāte pastāstīja par ikdienas pienākumiem, par darbu ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī delegācijā attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju. Fotogrāfijā kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti Ivetu Griguli:  

Vidzemes slimnīcas Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas un Infekciju slimību nodaļas virsmāsa Inta Sīka, kura aktīvi iesaistījusies Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas attīstībā, rūpējoties par iespējami ērtāku un drošāku uzturēšanās vidi pacientiem;

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas attīstības centra audiologopēde Dina Tanberga, kura pirms 20 gadiem bija viena no skolas dzirdes centra  izveidošanas idejas autorēm;

Viesatu pagasta bibliotekāre (Jaunpils novads) Sandra Šteina. Vairāk nekā 30 gadus Sandra ar neizsmeļamu enerģiju ir rūpējusies par vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;

Austra Sipeniece, kura vairāk nekā 10 gadus daudz pūļu ir veltījusi veselīga dzīvesveida un mūžizglītības popularizēšanā Jaunpils novada senioru vidū. Austras neizsmeļamā enerģija, pozitīvā domāšana un nesavtīgais darbs ir radījis grandiozu pacēlumu senioru dzīves kvalitātes uzlavošanā;

Vija Zīverte vairāk nekā 10 gadus ir veikusi mērķtiecīgu un apzinīgu darbu Jaunpils novada biedrību veidošanā, izglītošanā un koordinēšanā. Ne mazums pūļu ir ieguldīts biedrību motivēšanā un jaunu ideju ģenerēšanā. Vija ir arī Jaunpils iedzīvotāju forumu organizēšanas un vadīšanas eksperte; 

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra direktore Ļubova Ņikiforova ir izveidojusi un saglabājusi krīzes centru bērniem un māmiņām ar maziem bērniem;

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” vadītāja Santa Rudzīte ir nerimstoša jaunu ideju un risinājumu meklējumos, vienmēr iestājas par izglītības iestādes attīstību un izaugsmi. Santas vadītā iestāde realizē ar viņas iniciatīvu izveidotu pirmsskolas izglītības autorprogrammu, kuras saturā akcentēta bērnu emocionālās inteliģences izkopšana, kā arī latviskās kultūrvides un tradīciju apgūšana;

Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas treneris, Sporta pārvaldes vadītājs Guntars Markss, ilggadīgi trenējot Smiltenes sporta skolas audzēkņus vieglatlētikā, prot un spēj atklāt un sagatavot nākamos čempionus gan valsts, gan pasaules mērogā, iemācot topošajām personībām, ko nozīmē mērķtiecība, neatlaidība un drosme;

Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Mickeviča ir ļoti enerģisks un idejām bagāts cilvēks. Pateicoties Marijai, novadā ienākušas daudzas jaunas un interesantas lietas – Comenius projekti, starptautiski festivāli, inovatīva pieeja mācību procesam, starpvalstu izglītības iestāžu sadraudzība;

Dagdas novada Sporta skolas direktore Vija Nipere ir azartiska, sportiska un veselīga dzīvesveida popularizētāja Dagdas novadā. Pateicoties Vijas neatlaidībai, 2014. gada sākumā novadā tika izveidota Sporta skola, kurā pašlaik sporto jau vairāk nekā simts bērni;

Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” sociālā aprūpētāja Ināra Viržbicka, kura gan darba laikā, gan pēc tā visu savu nesavtīgo mīlestību un uzmanību velta aprūpes centra iemītniekiem;

Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāle nenogurstoši rūpējas par novada ļaužu veselības uzlabošanas iespējām, nodrošinot speciālistu pakalpojumus;

Nīcas novada sporta darba organizators Ingars Kalējs mērķtiecīgi darbojas, iesaistot un atbalstot Nīcas novada iedzīvotājus daudzveidīgās ikdienas sporta nodarbībās;

Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane neatlaidīgi rūpējas par lauku vidusskolas pastāvēšanu un attīstību līmenī, kas līdzvērtīgs lielajām Latvijas skolām;

Ināra Sokirka no Viļakas novada 2008. gada vasarā projekta „Nemateriālās kultūras mantojuma izglītības programma Ziemeļlatgalē” ietvaros nodibināja Medņevas folkloras kopu „Egle”, kas popularitāti guvusi ne tikai Latvijā, bet ārpus tās robežām. Aktīvi iesaistās folkloras teicēju, tautasmuzikantu apzināšanā un popularizēšanā; 

Vilis Cibulis no Viļakas novada kopš 1977. gada saistīts ar mūziku, bijušās mūzikas grupas „Karburators” līderis. Nu jau 10 gadus Vilis dzied folkloras kopā „Rekavas dzintars” un ir tās vadītājs. Enerģisks, sirdī jauns spēj aizraut Viļakas novada jauniešus ģitārspēles apguvei un mīlestībai uz mūziku;

Ēriks Eizāns no Balviem. Ēriks pirms pieciem gadiem nodibināja biedrību „Motosporta klubu Motokruīzs”. Motosporta entuziasts, uzņēmīgs cilvēks, kurš ar savu iniciatīvu un sadarbības spējām devis Viļakas novada mototrasei „Baltais briedis” jaunu elpu;

Jūrmalas slimnīcas vadītājs, ārsts (ķirurgs) Egons Liepiņš kopš 1996. gada rūpējas par jūrmalnieku un pilsētas viesu veselību. Egona Liepiņa vadībā mērķtiecīgi tiek domāts par attīstību un inovācijām pacientu ārstēšanas procesā. Profesionālo un atbildīgo darbu pozitīvi novērtējuši gan pacienti, gan kolēģi, jo paralēli administratīvajam darbam Egons Liepiņš jau 30 gadus ikdienā veic operācijas un ārstē pacientus;

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis vairāk nekā 25 profesionālās darbības gadu laikā veicinājis Ventspils pilsētas izglītības sistēmas vispusīgu attīstību, nodrošinot kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas vispārējās izglītības iegūšanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Alda Slavinska ieguldījums atspoguļojas mūsdienīgā izglītības infrastruktūrā, pedagoģiskā darba kvalitātē un profesionāli sagatavoto skolu absolventu eksāmenu rezultātos;

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes loceklis – galvenais ārsts Dainis Gīlis – ir veselības aprūpes profesionālis, kas savā jomā darbojas jau 30 gadus, veicinot Ventspils un Kurzemes reģiona primārās un sekundārās ārstniecības telpas attīstību. Daiņa Gīļa darbības pievienotā vērtība ir augstas kvalitātes veselības aprūpes infrastruktūra un plašais sabiedrībai pieejamo ārstniecības pakalpojumu piedāvājums, kuru nodrošina kvalificēti un profesionāli medicīnas nozares speciālisti;

Anžela Peceviča no Daugavpils pilsētas pašvaldības ir jaunu ideju ieviesēja darbā, atbildīgs un radošs cilvēks. Daudz pūļu un zināšanu ieguldījusi, lai palīdzētu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tikt galā ar problēmām, palīdz saskatīt pozitīvo, aizrauj un vieno cilvēkus. 

Ar Eiropas Gada cilvēkiem ‘2014 Briselē kopā bija

Elita Kresse, LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
67508534, elita@lps.lv