lzs.lv


„Valdības piešķirtie 400 tūkstoši latu Ceļu laboratorijas modernizācijai ir nozīmīgs solis Valdības deklarācijā pausto uzdevumu realizācijā,” piek5tdien, 29.aprīlī, atklājot VAS „Latvijas valsts ceļi” (LVC) Ceļu laboratorijas paplašināšanas būvdarbu uzsākšanu, teica satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Ceļu laboratorija ir nozīmīgākā kontroles un ekspertīžu iestāde Latvijā, kuras uzdevums ir nodrošināt gan ceļu kvalitātes, gan ceļu būvē izmantojamo materiālu pārbaudi. Jaunā Ceļu laboratorijas piebūve būs aprīkota ar modernu un Latvijas apstākļiem piemērotu aprīkojumu, kontroles iekārtām un pārbaudēm nepieciešamo „mini-poligonu” ceļu būvniecībā izmantojamo materiālu testēšanai.

Ministrs īpaši uzsver, ka laboratorijai ir svarīgi būt neatkarīgai, bet ekspertīzēm zinātniski pamatotām, lai nerastos šaubas par veikto mērījumu pamatotību: „Ceļu laboratorija tieši tāpēc ir radīta, lai kontrolētu būvnieku paveikto. Un, ja izmantojam pārbaudēs modernās tehnoloģijas un iekārtas, iegūtie rezultāti ir zinātniski pamatoti. Viss ir maksimāli vienkārši – katra objekta projekta specifikācijā ir paredzēti noteikti būvniecības materiāli, būvdarbu kvalitāte un citas tehniskas nianses. Ja veiktās pārbaudes konstatē novirzes no normas, tātad – darbi veikti nekvalitatīvi,” tā Uldis Augulis.

Pēc kapsulas iemūrēšanas satiksmes ministrs atbildēja arī uz žurnālistu jautājumiem:

Jautājums. Viens ir nodrošināt modernu laboratoriju, bet otrs – nodrošināt neatkarīgu un neietekmējamu darbu. Vai tas tā būs, ņemot vērā, ka LVC ir gan būvdarbu pasūtītājs, gan kontrolieris?

U.Augilis: Man nav tādas informācijas, ka Ceļu laboratorijas veiktās pārbaudes būtu ietekmētas vai rezultāti interpretēti kādam par labu. Ceļu laboratorija tieši tāpēc ir radīta, lai kontrolētu būvnieku paveikto. Un iegūtie rezultāti ir zinātniski pamatoti. Viss šeit ir maksimāli vienkārši – katra objekta projekta specifikācijā ir paredzēti noteikti būvniecības materiāli, būvdarbu kvalitāte un citas tehniskas nianses. Ja veiktās pārbaudes konstatē novirzes no normas, tātad – darbi veikti nekvalitatīvi.

Jautājums. Ja reiz laboratorija jau šobrīd var veikt kvalitatīvas pārbaudes, kāpēc vēl ieguldīt naudu laboratorijas paplašināšanā?

U. Augulis: Mums ir jādomā ilgtermiņā – ja mēs plānojam palielināt resursus, kas ieguldāmi autoceļu uzturēšanā un būvniecībā, tad mums jābūt atbilstošas klases kontroles un kvalitātes pārbaudes iekārtām un speciālistiem. Īpaši aktuāli tas ir attiecībā uz vietējiem materiāliem, kas izmantoti ceļu būvniecībā. Tie nav izgājuši pārbaudes testus citās valstīs, tātad jāpārbauda un jātestē tepat. Jaunā laboratorija tādu iespēju dos. Otrs iemesls – palielinoties apjomiem būvniecībā, palielināsies arī nepieciešamība pēc pārbaudēm. Un gala rezultātā mēs, ieguldot 400000 laboratorijas kapacitātes palielināšanā, iegūsim ietaupītus latus, kas nebūs jātērē kļūdu labošanai.

Jautājums: Prakse rāda, ka būvnieki jau pēc diviem gadiem vairs neatbild par padarītā kvalitāti. Kāds ir risinājums?

U.Augulis: Viens no ceļiem ir Ceļu laboratorijas kapacitātes palielināšana un modernizācija. Bet otrs ceļš, kas, domāju, ejams paralēli, ir ceļu garantijas remonta laika palielināšana vismaz līdz pieciem gadiem. Mūsdienu materiāli ļauj uzklāt tādu ceļa segumu, kam ar garantiju jākalpo vismaz piecus gadus.

 

Ināra Pomere
Satiksmes ministra padomniece
Tālrunis: 67028305
E-pasts: inara.pomere@sam.gov.lv