lzs.lv


Brisele, 2015. gada 5.marts – Labklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 5.martā, Briselē (Beļģijā) ar uzrunu atklāja Eiropas Komisijas rīkoto augsta līmeņa konferenci „Jauns sākums sociālajam dialogam”. Ministrs uzsvēra sociālo partneru nozīmi un lomu labākas Eiropas veidošanai, izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanai, kā arī ekonomiskās un finanšu krīzes radīto seku pārvarēšanai.

Konferences atklāšanā piedalījās arī Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, kā arī Eiropas līmeņa sociālo partneru organizāciju vadītāji.

Labklājības ministrs pasākuma dalībniekus informēja, ka šī gada aprīlī Rīgā paredzētajā Nodarbinātības un sociālo lietu ministru padomes neformālajā sanāksmē galvenā uzmanība tiks veltīta tieši sociālā dialoga tematikai. “Dažādos līmeņos un formātos ir vērojams plašs atbalsts tam, ka sociālais dialogs ir jāstiprina. Eiropas valstis saskaras ar ilgtermiņa izmaiņām to tautsaimniecībās un darba tirgos. Dalībvalstīs pastiprinājušies tādi faktori kā, piemēram, tehnoloģiskais progress, novecošanās, citu pasaules daļu strauja attīstība, migrācija. Šajos apstākļos daudzviet ir bažas par patiesa sociālā dialoga trūkumu. Tāpat varam jautāt, vai sociālā dialoga partneru dažbrīd izjustā līdzsvara maiņa diskusijās ir ekonomiskās un finanšu krīzes sekas vai arī pārmaiņu darba attiecībās rezultāts,” pauda U.Augulis.

Vienlaikus ministrs savā uzrunā uzsvēra, ka nevienam nav šaubu – sociālo partneru kapacitātes jautājums ir ārkārtīgi būtisks, ja vēlamies kvalitatīvu un efektīvu sociālā dialoga ieguldījumu politikas procesos. Taču ir svarīgi stiprināt nacionālā līmeņa sociālo partneru kapacitāti arī ar Eiropas Savienības līmeņa aktivitātēm, vienlaikus apzinoties, ka primāri tā ir pašu sociālo partneru atbildība un iespēja piesaistīt biedrus. Tāpat šajā ziņā būtiska ir sadarbība ar Eiropas līmeņa sociālo partneru organizācijām.

“Vēlos uzsvērt sociālo partneru lomu attiecībā uz darba tirgum nepieciešamo prasmju un apmācību pilnveidošanu. Šajos jautājumos sociālo partneru līdzdalība Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējās mācīšanās aktivitātēs ir devusi būtisku pienesumu. Līdz ar to pamatoti ir aicinājumi vērtēt arī citas politikas jomas, piemēram, aktīva novecošanās, kur sociālo partneru ieguldījums varētu uzlabot politiku īstenošanu,” pārliecināts U.Augulis.

Domājot par sociālā dialoga stiprināšanu, jāatceras arī pilsoniskais dialogs, pārliecināts ministrs. Protams, tiem abiem ir sava vieta un loma, tomēr jāatzīst, ka noteiktās jomās pilsoniskās sabiedrības iesaiste var palīdzēt sasniegt labākus rezultātus. Tas attiecas, piemēram, uz nevalstisko organizāciju atbalstu jauniešu aktivizēšanas pasākumos, kas ir būtiski iniciatīvas “Jauniešu garantija” īstenošanā.

Uzrunas noslēgumā U.Augulis atzinīgi novērtēja plašo atbalstu tam, ka sociālais dialogs ir jāstiprina un jāatjauno. Pašlaik svarīgi ir atrast jomas un veidus, kā tas būtu darāms, lai šis dialogs būtu patiess, efektīvs un atbildīgs no visām iesaistītajām pusēm.

Visas dienas garumā konferencē dažādās darba grupās norisināsies diskusijas par tādām tēmām kā sociālā dialoga loma likumdošanā, investīciju nozīme izaugsmei, sociālo partneru kapacitātes stiprināšana nacionālā līmenī u.c.

Mediju kontaktiem:
Liene Užule
labklājības ministra biroja vadītāja
T. 67021665, 26519920
Liene.Uzule@lm.gov.lv