lzs.lv


Satiksmes ministrs Uldis Augulis valdības sēdē, 26.aprīlī, izskatot Valdības rīcības plānu, uzsvēra, ka viens no tautsaimniecības attīstības elementiem ir autoceļi, kuru sakārtošanu un uzturēšanu ir definēta ministra darbības prioritāti.  

Kā norādīja ministrs Augulis, pirmais uzdevums ir stabila, prognozējama, ilgtspējīga ceļu infrastruktūras finansējuma modeļa izstrāde, pie kuras šobrīd strādā ekspertu grupa, un plānots, ka augusta mēnesī tiks prezentēti tās darba rezultāti.  

Augulis uzsvēra: “Autoceļi un īpaši vietējie ceļi ir sliktā stāvoklī, tāpēc vairs nevar gaidīt un ir vispirms jāaptur autoceļu pakāpenisks sabrukums un tad jāsekmē to turpmākā attīstība. Satraucošs ir fakts, ka ceļu kvalitātes dēļ sabiedrības zaudējumi, braucot pa autoceļiem ar asfalta segumu, ir 800 milj. euro gadā. Līdz ar to valdībai būs jāpieņem pamatots lēmums par valsts autoceļu sakārtošanas programmas turpmāku finansēšanu un realizēšanu.”  

Tāpat ministrs norādīja, ka paralēli ceļu infrastruktūras sakārtošanai, jāsakārto arī sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība, savienojamība un infrastruktūra visā Latvijā, jo tas skar ļoti daudzus Latvijas iedzīvotāju un viņu ikdienu, pārvietojoties uz darbu, skolu, veselības iestādēm. Tāpēc pēc padziļināta izvērtējuma, sabiedriskā transporta maršrutu tīkls jāsakārto atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, uzlabojot infrastruktūru, vienlaikus efektīvāk izmantojot finanšu resursus.  

Tāpat būtisks Satiksmes ministrijas uzdevums ir Latvijas dzelzceļa attīstība, jo tas dod būtisku ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā. Šobrīd tiek strādāts pie dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna tuvākajiem 5 gadiem, kas noteiks galvenos infrastruktūras attīstības virzienus un būs pamats daudzgadu līguma noslēgšanai starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un attīstību. Vienlaikus tiks izstrādāta jauna, skaidru un saprotamu infrastruktūras maksas sistēmu.    

Kā trešo satiksmes jomas uzdevumu Augulis minēja tranzītu, kurš dod būtisku ieguldījumu tautsaimniecība. Lai sekmētu tranzītu Latvijā – dzelzceļā, ostās un lidostās – tiks izstrādāts integrēts piedāvājums jeb tā saucamais valsts vienota koridora piedāvājums atbilstoši konkrētām potenciālo klientu vajadzībām Rietumu un Austrumāzijas kravu plūsmu piesaistei. Tāpat Augulis norādīja, ka esam gatavi sniegt atbalstu loģistikas un industriālo centru veidošanai kravu virzīšanai caur Latviju.  

Minēto piedāvājumu popularizēs un piedāvās dažādos nozīmīgos starptautiskos pasākumos, t.sk., maija mēnesī plānotajā 16+1 ietvaros rīkotajā pirmajā Transporta ministru un biznesa pārstāvju sanāksmē. Vienoto piedāvājumu prezentēsim potenciālajiem sadarbības partneriem – īpaši Ķīnā, Japānā, Centrālāzijas valstīs un Skandināvijas valstīs, lai apgūtu jaunus tirgus un piesaistītu jaunas kravas.