lzs.lv


Trešdien, 18. maijā, plkst. 14:00 satiksmes ministrs Uldis Augulis aicinājis valsts un pašvaldību atbildīgos pārstāvjus uz diskusiju par valsts autoceļu kritisko stāvokli.

Diskusijā plānots apspriest Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas Valsts ceļi” sagatavoto Informatīvo ziņojumu par valsts autoceļu posmu segu neatliekamu remontu, ko tuvākajā laikā paredzēts skatīt valdībā.

Ministrs uzsver, ka svarīga ir vienota izpratne par autoceļu plānošanu un uzturēšanu, kas ir vērtējama nevis viena vai divu gadu griezumā, bet gan ilgtermiņā. Līdz ar to gan atbildīgajām valsts struktūrvienībām, gan pašvaldībām un plānošanas reģioniem jābūt skaidram redzējumam par prioritārajiem ceļu posmiem, kurus nepieciešams uzlabot, lai sekmētu reģionu attīstību, kā arī par pieejamajiem un iespējamajiem finanšu risinājumiem.

Diskusijā piedalīsies VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kā arī lielo pilsētu un plānošanas reģionu vadītāji.

 

Ilze Svikliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Satiksmes ministrija
Tālrunis: 67028370,
E-pasts: ilze.sviklina@sam.gov.lv