lzs.lv


Lai stiprinātu valstu sadarbību tranzīta un loģistikas jomā, satiksmes ministrs Uldis Augulis no 3. līdz 5.oktobrim darba vizītē apmeklēja Minsku (Baltkrievija). Tās laikā notika tikšanās gan ar Baltkrievijas valdības pārstāvjiem, gan uzņēmējiem. Tāpat ministrs Baltkrievijas transporta nedēļas ietvaros apmeklēja Starptautisko transporta izstādi un uzstājās starptautiskajā konferencē Ķīnas – Baltkrievijas industriālā parka Lielais akmens loma Baltkrievijas transporta, loģistikas sistēmas attīstībā.        

 

Minskā U.Augulis tikās ar Baltkrievijas-Ķīnas industriālā parka Lielais akmens administrācijas vadību unBaltkrievijas-Ķīnas Industriālā parka attīstības kompānijas vadību. Ministrs piedāvāja izmantot Latvijas ostas, kā arī izmanot Latvijas tranzīta koridoru, lai kravas no Lielā akmens nogādātu Ziemeļeiropā. U.Augulis norādīja, ka Latvijas trīs lielās ostas un Eiropas, t.sk. Skandināvijas, ostas saista labi attīstīts maršrutu tīkls un labi attīstītā loģistikas un distribūcijas sistēma var nodrošināt Lielajā akmenī saražoto preču  piegādi klientiem Ziemeļeiropā 24 līdz 48 stundu laikā un izteica priekšlikumu ražot gala produktu Latvijas SEZ, tādējādi ražojumiem iegūstot iespēju  iekļūt ES tirgū.      

 

 Baltkrievijas transporta nedēļas pasākumā U.Augulis ar uzrunu atklāja Starptautisko transporta izstādi. Pēc izstādes apskates satiksmes ministrs tikās ar Baltkrievijas transporta un komunikāciju ministru Anatoliju Sivaku. Amatpersonas pārrunāja aktuālos sadarbības jautājumus tranzīta un loģistikas nozarē, kā arī vienojās par Starpvaldību komisijas sēdes sasaukšanu līdz šī gada beigām.        

 

Tāpat U.Augulis ar uzrunu piedalījās starptautiskajā konferencē Ķīnas – Baltkrievijas industriālā parka Lielais akmens loma Baltkrievijas transporta, loģistikas sistēmas attīstībā.  Savā uzrunā ministrs akcentēja iespējamos risinājumus transporta un loģistikas jomā, nodrošinot Latvijas sadarbību ar industriālo parku Lielais akmens.        

 

Vizītes noslēgumā notika satiksmes ministra klātbūtnē tika parakstīta Latvijas dzelzceļa  un Baltkrievijas dzelzceļa vienošanās, kas paredz ciešāku sadarbību tranzīta koridoru tarifu noteikšanā, pakalpojumu sniegšanas un mārketinga jomā, kā arī SIA LDz Cargo un Baltkrievijas dzelzceļa vienošanās, kas paredz efektīvāku dokumentu apriti elektroniskā veidā, lai pārvadājumi varētu notikt raitāk.