lzs.lv


13.februārī SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Gulbenes slimnīcā tika atklāta projekta pirmā kārta – izremontētās dienas stacionāra un aprūpes nodaļas telpas. Savukārt Balvu slimnīcā visiem bija iespēja aplūkot renovētās uzņemšanas nodaļas un ambulatorās daļas telpas un pārliecināties, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” rekonstrukcijas darbi veiksmīgi virzās uz priekšu.

Slimnīcu apvienības valdes loceklis Marģers Zeitmanis uzsvēra, ka šāda „atvērto durvju diena” ir lieliska iespēja aplūkot renovētās telpas, jo pēc projekta beigām vasarā, kad tiks pabeigti pārējie paredzētie darbi – ēkas fasādes rekonstrukcija, palātu atjaunošana, apkārtnes sakārtošana utt., nodaļās būs pacienti un slimnīcu apskatīt nebūs iespējams.

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atzina, ka ir gandarīts par slimnīcā paveikto. Par spīti visām problēmām, slimnīca ir saglabāta, tiek veikti remontdarbi un tā attīstās, par ko lieli nopelni ir pašreizējiem slimnīcas valdes locekļiem un līdzīpašniekiem Marģeram Zeitmanim un Alīdai Vānei. Priecē, ka slimnīcai ir nākotne un notiek tas, kas citur jau ir apstājies.”Paldies mediķiem, slimnīcas personālam un celtniekiem par darbu!”, teica A. Kazinovskis.

Balvu slimnīcas renovētās telpas iesvētīja Daugavpils luterāņu diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Gan slimnīcas pacientiem, gan to tuviniekiem, gan visiem klātesošajiem bīskaps novēlēja saglabāt cerību jebkurā dzīves situācijā, jo tiem, kas tic, cer un lūdz, Dievs palīdz. „Paldies slimnīcas darbiniekiem par sirsnību, laipnību un pretimnākšanu!”, teica bīskaps.

Slimnīcas renovētajās telpās orientēties palīdzēja Balvu novada simbols –vilks, kurš pēc Balvu pilsētas svētku svinībām meklēja palīdzību katrā nodaļā.