ZZS pret jaunu darbaspeka transportesanas pabalstuIepazīstoties ar Labklājības ministrijas mājās lapā publicēto informāciju, kas ziņo, ka ”reģionālās mobilitātes trūkums pašreiz ir vienīgais izteiktais strukturālā bezdarba risks Latvijā, jo īpaši ņemot vērā, ka arī nākotnē investīcijas, tajā skaitā - ārvalstu, koncentrēsies ap ekonomiskajiem centriem”, kā arī ministrijas amatpersonu publiskajā telpā pausto, Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) pauž nožēlu par Labklājības ministrijas veidoto tuvredzīgo un valsts reģionālo attīstību bremzējošo sociālo politiku.

 ZZS uzskata, ka Labklājības ministrijas nepārdomāti virzītā sociālo pabalstu reforma, kas ne tikai paredz vēl vairāk sareģīt esošo pabalstu piešķiršanu, bet arī veidot jaunu mobilitātes jeb bezdarbnieku pārcelšanas pabalstu, demonstrē esošās valdības nespēju vai nevēlēšanos vienoti strādāt pie valsts reģionālās attīstības, investējot lauku attīstībā.

U.Augulis, ZZS valdes priekšsēdētājs: „Ir pilnīgi neizprotami, kādā veidā Labklājības ministrija virza sociālo pabalstu reformu. Vairāk būtu jāstrādā pie tā, lai pašvaldībām dotu lielākas autonomijas tiesības sociālās palīdzības organizēšanā un esošo pabalstu mērķtiecīgākā piešķiršanā.

Savukārt darbaspēka mobilitāti vajag apturēt, nevis veicināt. Valdībai būtu ne tikai jāsola, bet arī jārada uzņēmējdarbību atbalstošu vidi ekonomiski stagnējošos reģionos. Un laukos būtu jādomā par darba vietu izveidi, piemēram, tādās nozarēs kā zemkopība, lauksaimniecība un citās.

Situācijā, kad joprojām trūkst finansējuma, piemēram, invalīdu ratu, protēžu un citu tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumam, ministrijas prioritātes izveidot jaunu valsts finansētu transportēšanas pabalstu šķiet vairāk nekā neizprotamas”.

Atgādinām, ka ZZS ministru vadībā 2011.gadā uzsāktā sociālās palīdzības sistēmas reforma tika virzīta ciešā sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, un tā neparedzēja jaunu pabalstu ieviešanu, bet gan lielāku pašvaldības darbinieku iesaisti un autonomiju sociālās palīdzības sniegšanā.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska
ZZS biroja vadītāja
t. 26110065


Zaļo un Zemnieku savienībai 10 gadi
Brigmanis: ZZS kategoriski iebilst pret pārcelšanā...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter