ZZS neatbalsta Eiropas naudas sadali turpmākajai 7-gadeiTuvāko nedēļu laikā Latvija gatavojas iesniegt Eiropas Komisijai būtiskākos attīstības plānošanas dokumentus, kas noteiks Latvijas attīstības kursu zem Eiropas struktūrfondu 4,4 miljardus eiro vērtās zvaigznes turpmākajos septiņos gados.

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) uzskata, ka demisionējusī V.Dombrovska valdība gatavojas nodot Latvijas intereses nākamās septiņgades Eiropas naudas sadalē, jo kārtējo reizi pakļaujas Eiropas ierēdņu vīzijām par Latvijas turpmāko attīstību, kā arī rīkojas pretrunā ar vadošajiem Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija2030), Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam (NAP2014-2020) un Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam.

ZZS norāda, ka visos šajos dokumentos ir uzskaitīti draudi un problēmas līdzsvarotas valsts attīstībai, turpinoties līdzšinējai uz galvaspilsētu orientētajai apdzīvojuma un ekonomiskās darbības struktūrai. Tā, piemēram, Latvija2030, kuru Dombrovska valdība apstiprināja jau 2010.gada 10.jūnijā ir minēts, ka „Pretstatā pašreizējai monocentriskai apdzīvojuma struktūrai, ir jāattīsta policentriska apdzīvojuma struktūra, ko veidotu savstarpēji pakārtoti un saistīti dažāda līmeņa attīstības centru tīkli [..]. Šai politikai jābūt orientētai uz nelabvēlīgo atšķirību samazināšanu gan starp reģioniem, gan pašu reģionu ietvaros.” Plānotās investīcijas no Eiropas fondiem diemžēl neatbilst ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības dokumentos definētajam par policentriskas valsts attīstību!

ZZS pauž bažas, ka demisionējusī valdība neatlaidīgi virza apstiprināšanai plānošanas dokumentu – Eiropas fondu Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”, kas būs pamats Eiropas finansējuma sadalei. Minētais plānošanas dokuments šobrīd paredz, ka laika periodā no 2014.-2020.gadam pārējām Latvijas teritorijām tiks novirzīts vismaz 5 reizes mazāks finansējums nekā Rīgai, attiecīgi vēl vairāk stiprinot monocentriskas valsts attīstības pozīcijas pretstatā Latvija 2030 un NAP 2014-2020 noteiktajam.

ZZS pauž pārliecību, ka demisionējušai valdībai nav morālu tiesību apstiprināt iesniegšanai Eiropas Komisijā Latvijas pozīciju par Eiropas fondu finansējuma sadali turpmākajiem septiņiem gadiem, kas ir klaji pretrunā ar valsts attīstības dokumentos plānoto. Šim aspektam ZZS turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību, aicinot uz frakciju gan Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, gan valsts augstākās amatpersonas.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, ZZS


Rāviņš: Valsts politika ir vērsta uz pašvaldību iz...
Brigmanis saskata trīs valdības veidošanas scenāri...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter